Rada ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

Jednací řád

Volební řád

tajemnice: Mgr. Jana Zásmětová, tel.: +420 315 639 554, e-mail: knihovna@iapg.cas.cz

 

Interní členové

prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c.
předseda Rady instituce

tel.: +420 315 639 546
e-mail: rab@iapg.cas.cz

Mgr. Petr Vodička, Ph.D.
místopředseda Rady instituce

tel.: +420 315 639 547
e-mail: vodicka@iapg.cas.cz

doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.


tel.: +420 532 290 197
e-mail: buchtova@iach.cas.cz

Ing. Zdeňka Ellederová, Ph.D.

tel.: +420 315 639 565
e-mail: zellederova@gmail.com

Ing. Jan Kopečný, DrSc.

tel.: +420 267 090 502
e-mail: kopecnyj@iapg.cas.cz

Ing. Michal Kubelka, CSc.

tel.: +420 315 639 591
e-mail: kubelka@iapg.cas.cz

Ing. Andrej Šušor, Ph.D.

tel.: +420 315 639 591
e-mail: susor@iapg.cas.cz

   

 

Externí členové

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
tel.: +420 549 491 362
e-mail: ahampl@mail.muni.cz

RNDr. Jiří Hejnar, CSc.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
tel.: +420 241 063 443
e-mail: jiri.hejnar@img.cas.cz

Ing. Jiří Hašek, CSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
tel.: +420 241 062 503
e-mail: hasek@biomed.cas.cz

doc. RNDr. Vladimír Krylov, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta UK
tel.: +420 221 951 773
e-mail: vkrylov@natur.cuni.cz
   

 

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2021

Hlasování per rollam:

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2020

Hlasování per rollam:

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2019

Hlasování per rollam:

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2018

Hlasování per rollam:

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2017
Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2016

Hlasování per rollam:

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2015

Hlasování per rollam:

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2014
Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2013