Rada ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

Jednací řád

Volební řád

tajemnice: Mgr. Jana Zásmětová, tel.: +420 315 639 554, e-mail: knihovna@iapg.cas.cz

 

Interní členové

Mgr. Petr Vodička, Ph.D.
předseda Rady instituce

tel.: +420 315 639 547
e-mail: vodicka@iapg.cas.cz

doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
místopředsedkyně Rady instituce

tel.: +420 532 290 197
e-mail: buchtova@iach.cas.cz

Ing. Zdeňka Ellederová, Ph.D.

tel.: +420 315 639 565
e-mail: ellederova@iapg.cas.cz

Mgr. Karel Janko, Ph.D.

tel.: +420 315 639 558
e-mail: janko@iapg.cas.cz

Ing. Michal Kubelka, CSc.

tel.: +420 315 639 591
e-mail: kubelka@iapg.cas.cz

Ing. Jakub Mrázek, Ph.D.

tel.: +420 267 090 506
e-mail: mrazek@iapg.cas.cz

Ing. Andrej Šušor, Ph.D.

tel.: +420 315 639 591
e-mail: susor@iapg.cas.cz

   

 

Externí členové

prof. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
tel.: +420 560 590 601
e-mail: bryja@ivb.cz

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
tel.: +420 549 491 362
e-mail: ahampl@mail.muni.cz

doc. RNDr. Vladimír Krylov, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta UK
tel.: +420 221 951 773
e-mail: vkrylov@natur.cuni.cz

prof. RNDr. Martin Reichard

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
tel.: +420 543 422 522
e-mail: reichard@ivb.cz
   

 

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2024
Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2023

Hlasování per rollam:

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2022

Hlasování per rollam:

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2021

Hlasování per rollam:

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2020

Hlasování per rollam:

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2019

Hlasování per rollam:

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2018

Hlasování per rollam:

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2017
Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2016

Hlasování per rollam:

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2015

Hlasování per rollam:

Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2014
Zápisy z jednání Rady ÚŽFG - 2013