Dozorčí rada ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

RNDr. Martin Bilej, DrSc.

předseda Dozorčí rady ÚŽFG
tel.:+420 221 403 446
email: bilej@kav.cas.cz

prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.

místopředseda Dozorčí rady ÚŽFG
tel.:+420 267 090 506
e-mail: mrazek@iapg.cas.cz

JUDr. Jiří Malý

SSČ AV ČR, v. v. i.
tel.: +420 224 240 505
e-mail: maly@ssc.cas.cz

Ing. Jan Škoda

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
tel: +420 774 798 123
e-mail: jan.skoda@ibt.cas.cz

prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze
tel.: +420 224 382 933
e-mail: sedmikova@af.czu.cz

Hana Bubíková

tajemnice Dozorčí rady ÚŽFG
tel.: +420 267 090 501
fax: +420 267 090 500
e-mail: bubikova@iapg.cas.cz