Mezinárodní poradní sbor ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

Je stálým poradním orgánem ředitele ÚŽFG pro výzkumné aktivity, zejména vytváření a naplňování vědní koncepce, rozvíjení vědních oborů, navazování mezinárodní spolupráce, zajišťování účasti v zahraničních projektech a při průběžném hodnocení činnosti pracoviště a jeho týmů.

Jednací řád

Členové Mezinárodního poradního sboru ÚŽFG

prof. Hugh J. Clarke
McGill University, Montreal
Reprodukční biologie

prof. Jeremy Green
King’s College, London
Vývojová biologie

prof. Sandrine Humbert
Grenoble-Institut des Neurosciences
Neurověda

prof. C. Jamie Newbold
Scotland's Rural College, Edinburgh
Mikrobiologie

prof. Jeremy Searle
Cornell University, Ithaca
Evoluční biologie