Vedení ústavu

Ing. Michal Kubelka, CSc.
ředitel Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
tel.: +420 315 639 591
e-mail: kubelka@iapg.cas.cz

doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
zástupce ředitele pro vědu
tel.: +420 532 290 157
e-mail: buchtova@iach.cz

Bc. Ilona Zejdová
zástupce ředitele pro ekonomiku
tel.: +420 315 639 507
e-mail: zejdova@iapg.cas.cz

Ing. Štěpán Hladký
zástupce ředitele pro organizaci a provoz
tel.: +420 315 639 535
e-mail: hladky@iapg.cas.cz