Dozorčí rada

Dozorčí rada

Zástupce ÚŽFG:

doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
zástupce ředitele pro vědu ÚŽFG AV ČR, v. v. i.
tel.: +420 532 290 157

e-mail: buchtova@iach.cz

 

Zástupci akademické sféry:

prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Oddělení transplantační imunologie,
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
tel.: +420 241 063 226
e-mail: holan@biomed.cas.cz

doc. MUDr. Milan Macek sr.
2. lékařská fakulta UK Praha
e-mail: maceksr@seznam.cz

Zástupci aplikační sféry:

Ing. Pavel Trefil, DrSc.
ředitel úseku výzkumu a vývoje
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s.
tel.: +420 261 395 234
e-mail: pavel.trefil@bri.cz

RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D.
Application Specialist CEE
BECTON DICKINSON CZECHIA s. r. o.
tel.: +420 739 353 765
e-mail: jiri_sinkora@europe.bd.com