Granty

Granty

Projekty v řešení a v udržitelnosti

GA ČR

Název projektu: Genomika adaptace podél latitudinálního gradientu

Anotace: Variabilita v ekologicky relevantních znacích je klíčová pro schopnost druhů adaptovat se na změny klimatu a životního prostředí. Je proto důležité porozumět faktorům, které takovou adaptivní variabilitu určují. Navrhujeme porovnat sekvence kompletních genomů velkého množství jedinců hlodavce norníka rudého z lokalit podél severojižního gradientu genetických a fyziologických fenotypových znaků ve Velké Británii, který kopíruje široký gradient nadmořských výšek a klimatických podmínek. V genomických sekvencích vyhledáme oblasti zvýšené geografické a genomické divergence, čímž určíme kandidátní geny pro lokální adaptaci, a provedeme testy genově-environmentálních asociací z cílem identifikovat nejdůležitějších klimatické faktory odpovědné za adaptivní divergenci. Identifikace mechanismů lokální adaptace podél environmentálního gradientu u norníka přinese informace relevantní z hlediska adaptace druhů na současné a budoucí klimatické změny.

Registrační číslo: 20-11058S

Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Řešitel: RNDr. Petr Kotlík, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MŠMT

Název projektu: EXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Anotace: Projekt je na zaměřen zvýšení úrovně výzkumu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v.v.i. To bude realizováno v letech 2016 -2022 posílením výzkumného týmu žadatele v oblasti výzkumu "Molekulární aspekty časného vývoje u obratlovců". Zvýšení kvality výzkumu na evropskou úroveň bude zajištěno nově vzniklým progresivním týmem kolem uznávaného zahraničního experta a rozvojem spolupráce se 3 strategickými zahraničními partnery.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460

Doba řešení: 1.10. 2016 – 31.10. 2022

Řešitel: Ing. Michal Kubelka, CSc.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř molekulární ekologie