Výzkum

Výzkum

Vedoucí oddělení:

Matalová Eva, prof. RNDr., Ph.D.

E-mail: matalova@iach.cz
Pevná linka: +420 532 290 155
Oddělení: Laboratoř odontogeneze a osteogeneze
Budova: Brno/

Činnost oddělení:

Laboratoř odontogeneze a osteogeneze je primárně zaměřena na molekulární a buněčné aspekty vývoje zubů a kostí, jejich homeostázu a možnosti reparace a regenerace.

Výzkum odontogeneze se týká tvorby zubního základu, diferenciace buněk a produkci extracelulární matrix (ameloblasty/sklovina, odontoblasty/zubovina), dále inervaci a vaskularizaci zubní pulpy, také závěsného aparátu zubu, zejména periodontálních ligament a v neposlední řadě alveolární kosti.

Jeden z výzkumných směrů cílí 3D zobrazení morfogeneze korunky a kořenové části zubu při jeho dynamickém ukotvování do čelisti v rámci funkční dentice. Současně jsou sledovány kandidátní molekuly a signální dráhy zúčastňující se vymezení prostoru pro zub a kost při růstu zubu, ale i remodelaci kosti. Pozornost je věnována také in vivo charakterizaci kmenových buněk.


Výzkum v oblasti osteogeneze pokrývá kosti intramembranózního i endochondrálního typu. Intramembranózní osifikace je typická pro kraniofaciální skelet, se specializací výzkumu na mandibulární a alveolární kost. Endochondrální osifikace je zkoumána na modelu dlouhých kostí končetin. Využívány jsou in vivo, ex vivo i in vitro analýzy s důrazem na extrapolace v tkáňovém a orgánovém kontextu.

Specifickou doménou laboratoře jsou cysteinové proteázy (kaspázy) a jejich zcela nové funkce v odontogenních a osteogenních procesech. Součástí výzkumu je objasnění mechanismů jejich účinku, zejména v souvislosti s diagnostickými a terapeutickými aspekty.

Laboratoř odontogeneze a osteogeneze