Lidé

Lidé

Vedoucí oddělení:LID_

RNDr. Dávid Drutovič, Ph.D.

 

Doktorandi:

Mgr. Ivana Ferencová (mateřská dovolená)

Mgr. Michaela Vaškovičová

 

Specializovaný VŠ odborný pracovník

Ing. Diana Rayová

 

Laborant:

Ema Glöcknerová, DiS.

 

Studenti:

Anna Chyská

Kateřina Havlová

Bc. Kateřina Holubová

Viktorija Polycja

Laboratoř integrity DNA