Lidé

Lidé

Vedoucí laboratoře:

Anger Martin , MVDr., CSc.

Laboratoř kontroly buněčného dělení