Výzkum

Výzkum

Vedoucí oddělení:

Anger Martin , MVDr., CSc.

E-mail: anger@iapg.cas.cz
Pevná linka: +420 533 331 411
Oddělení: Laboratoř kontroly buněčného dělení
Budova: Brno/
   

 

Činnost oddělení:

 

Laboratoř kontroly buněčného dělení se zabývá výzkumem molekulárních mechanismů podílejících se na regulaci meiózy, přechodu z meiózy do mitózy a vývoji raného embrya u savců. Tým laboratoře se věnuje zejména objasnění vzniku poruch segregace chromozomů u těchto buněk, které mají za následek ukončení vývoje plodu nebo vznik těžkých mentálních a vývojových malformací.

K výzkumu používáme pokročilých mikroskopických a mikromanipulačních technik, jako například mikroinjekci, transfer jader, fertilizaci in vitro a časosběrnou mikroskopii na živých buňkách. Pro analýzu výsledků využíváme pokročilé metody kvantitativní analýzy obrazu. Laboratoř má přístup k modernímu přístrojovému a softwarovému vybavení pro kvantitativní buněčnou biologii a to buď v rámci vlastního vybavení nebo prostřednictvím mnohačetných vědeckých spoluprací s laboratořemi u nás nebo v zahraničí. Naším modelovým systémem jsou především různé druhy myší, včetně transgenních. Platnost výsledků získaných na hlodavcích ověřujeme na tkáních a buňkách získaných z velkých savců.

 

 

Naše laboratoř je také začleněna do projektu CEITEC.

 

Laboratoř kontroly buněčného dělení