Spolupráce

Spolupráce

sp-01.jpg Aarhus University, Anatomický ústav, Oddělení biomedicíny Carsten Bjarkam & Team Spolupráce s MUDr. Carstenem Bjarkamem, PhD., a jeho týmem byla klíčová pro naše snahy vyvinout akutní model Huntingtonovy choroby. Carsten a jeho tým pracují s prasečím modelem Parkinsonovy choroby. Díky Carstenově pomoci a jeho zkušenostem jsme vytvořili stereotaktické zařízení, které používáme k injekci vektorů do prasečího mozku. Pomohl nám také s metodikou zpracování mozků pro následné histochemické analýzy. Carsten se aktivně podílí na organizaci Konferencí zaměřených na velké zvířecí modely neurodegenerativních onemocnění.
       
sp-02.jpg CHDI Foundation

"Cure-Huntington's Disease Initiative Foundation"

David Howland & Team CHDI velkou měrou financovala projekt vytvoření jak Akutního tak Transgenního modelu HCH na miniaturním praseti. David Howland, PhD., a jeho tým nám pomáhají svými zkušenosti získanými spoluprací na vytvoření jiných modelů HCH, zejména ovcí, malých primátů a myší. CHDI nadále financuje fenotypovu charakterizace transgenního prasečího modelu HCH, který jsme vytvořily.
       
sp-03.jpg George Huntington’s Institute, Muenster Ralf Reilmann & Team MUDr. Ralf Reilmann, PhD., má obrovské zkušenosti s charakterizací průběhu Huntingtonovy choroby (TRACK-HD), které umožnily také charakterizaci motorických a kognitivních funkcí u našeho transgenního prasečího modelu HCH. Ralf a jeho tým pracují na vytvoření způsobu hodnocení průběhu onemocnění u velkých zvířat, který pak aplikují na prasečím modelu. Navíc k studii patří i zobrazení mozků pomocí magnetické rezonance.
       
sp-04.jpg Massachusetts General Hospital, Neurologická klinika, Boston, USA Marian DiFiglia & Team Zkušenostem a praxe, které má prof. Marian DiFiglia. PhD., a její tým s histologickou a immunohistochemickou charakterizací mozků pacientů s HCH a také myších modelů HCH, se odrážejí na výsledcích získaných studiem mozků prasečího modelu HCH použitím těchto metodických způsobů.
       
sp-05.jpg MediTox Ivana Šurová, Lukáš Řeček & Team Projekt byl zaměřen na vývoj a optimalizaci modelů traumatického poškození míchy a neurodegenerativních chorob na miniaturních prasatech pro testování nových terapeutických postupů.
       
sp-06.jpg Neuralstem Inc.    
       
sp-07.jpg Oslo University Hospital Arne Klungland & Team Spolupráce s prof. Arne Klunglandem, PhD., a jeho týmem umožňuje určení počtu glutaminů v mutované polyQ repetici a určení stability této repetice v jednotlivých prasečích tkáních.
       
sp-08.jpg Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě Zdeňka Vondráčková, Jiří Hruda & Team Možnost navštěvovat setkání pacientů s HCH a jejich rodin, které pravidelně organizují PharmDr. Zdeňka Vondráčková a Ing. Jiří Hruda, nás obrovsky motivuje v naší vědecké práci, výsledky se huntingtonské komunitě v České republice snažíme zprostředkovat formou přednášek na těchto společných setkáních a také formou článků v jejich Zpravodaji.
       
sp-09.jpg uniQure    
       
sp-10.jpg Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika dětského a dorostového lékařství, Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch Hana Hansíková & Team Tým RNDr. Hany Hansíkové, CSc., se specializuje na mitochondriální poškození a výrazně nám pomáhá s charakterizací průběhu onemocnění na prasečím modelu HCH.
       
sp-11.jpg Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Neurologická klinika, Centrum extrapyramidových onemocnění Jiří Klempíř, Jan Roth & Team Neocenitelné zkušenosti MUDr. Jiřího Klempíře, PhD., a prof. MUDr. Jana Rotha, CSc., s prací pacienty se promítají také do našeho výzkumu. Pomáhají doplňovat puzzle ve fenotypové charakterizace prasečího modelu HCH.
       
sp-12.jpg University of Milan, Department of Biosciences, Milan, Italy Elena Cattaneo, Marta Valenza & Team Spolupráce s prof. Elenou Cattaneo, PhD., a Martou Valenza, PhD., odhaluje taje biosyntézy cholesterolu u transgenního prasečího modelu HCH.
       
sp-13.jpg University of Oslo, Klinika lékařské biologie Lars Eide & Team  
       
sp-14.jpg University of San Diego, Klinika Anestezie Martin Marsala & Team Prof. Martin Marsala, PhD., a jeho tým se aktivně podílí na vytvoření prasečího modelu traumatického poškození míchy. Ve spolupráci a Martinem a s firmou Neuralstem také do místa poškození mích implantujeme do lidské kmenové buňky.