Výzkum

Výzkum

Vedoucí oddělení:

Ellederová Zdeňka, Ing., Ph.D.

E-mail: ellederova@iapg.cas.cz
Pevná linka: +420 315 639 570
Oddělení: Laboratoř buněčné regenerace a plasticity
Budova: Liběchov/
Linka: 270

Videospot laboratoře

Odkaz pro stažení videa a titulků.

Činnost oddělení:

Laboratoř buněčné regenerace a plasticity (LBRP) je jednou ze tří laboratoří centra PIGMOD. Hlavním cílem LBRP je biomedicínský výzkum na miniaturním praseti. Studie prováděné na modelu miniaturního prasete jsou stále více předmětem zájmu vědců z různých oblastí výzkumu. Přednostmi miniaturních prasat je relativně nízká cena, fyziologická podobnost jednotlivých orgánových soustav s člověkem a minimální etické překážky. Velkou budoucnost má prase především jako modelové zvíře v oblasti neurověd a buněčné terapie.

Díky velké finanční i vědecké podpoře CHDI Foundation a na základě široké mezinárodní spolupráce se špičkovými laboratořemi se v roce 2009 LBRP podařilo vytvořit transgenní model miniaturního prasete Huntingtonovy nemoci (HN) nesoucí N-terminální fragment lidského mutovaného huntingtinu. V současné době LBRP disponuje již několika generacemi těchto transgenních prasat, na jejichž charakterizaci se podílí mnoho tuzemských i zahraničních vědeckých týmů. Vzhledem k tomu, že se jedná o smrtelné neurodegenerativní onemocnění, na které současná medicína nemá účinný lék, má vytvoření tohoto jedinečného modelu velký význam, jednak pro poznání biologické podstaty této choroby, ale i pro úspěšné testování všech nových léků a léčebných postupů. Od roku 2014 spolupracujeme s holandskou firmou uniQure na preklinických studiích HN, jejichž cílem je potlačení exprese mutovaného huntingtinu pomocí genové terapie. V současné době testujeme aplikaci pomocí MRI řízeného a automatického systému Renishaw, a dále plánujeme dlouhodobou roční a pětiletou studii.

Na základě dlouholeté spolupráce s panem profesorem Martinem Maršalou z UCSD v San Diegu, ÚEF SAV a NBÚ SAV v Košicích byl v LBRP vyvinut počítačem řízený kompresní model poškození míchy u miniaturního prasete, který jak klinicky tak i histopatologicky věrně napodobuje poškození míchy u člověka. Tento model je využíván zejména pro preklinické testování nově vytvořených neurálních buněčných linií (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22889456; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20412634) podávaných intraparenchymálním a také novým subpiálním přístupem.

trakt

LBRP také spolupracuje s lékaři z ÚVN Praha, Nemocnice Hořovice a IKEM Praha na problematice onemocnění gastrointestinálního traktu. Cílem této spolupráce je trénink nových i stávajících chirurgických technik, srovnání jejich terapeutické účinnosti a zavádění nových chirurgických postupů do klinické praxe (NOTES – Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery, POEM – Peroral Endoscopic Myotomy).

operaceoperace_2

LBRP se již mnoho let zabývá studiem kmenových buněk, se zaměřením zejména na izolaci, kultivaci, charakterizaci a diferenciaci prasečích mezenchymových, nervových, epidermálních a nyní nově i retinálních kmenových buněk izolovaných z miniaturních prasat.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21401296

Retinální buňky v kombinaci s vhodnými syntetickými membránami vyrobenými v ÚMCH Praha, které jsou testovány v preklinických experimentech na našich miniaturních prasatech, mohou v budoucnu představovat jeden z možných způsobů léčby věkem podmíněné makulární degenerace (Age-related Macular Degeneration) u lidí.

oko_1oko_2

 

LBRP se podílí i na organizaci a vedení praktických kurzů pro mediky pod záštitou soukromých firem a nemocnic, v rámci kterých si absolventi lékařských fakult mohou zlepšit svoje chirurgické dovednosti, které pak budou aplikovat v klinické praxi. Dále každé dva roky na podzim organizuje mezinárodní konferenci Animal Models for Neurodegeneration na zámku v Liblicích.


Naše Liběchovská prasátka stejně jako ostatní pokusná zvířata si zaslouží naši úctu i vděčnost, za to že obětují své životy, abychom mi lidé mohli žít či žít lépe.

Laboratoř buněčné regenerace a plasticity