Granty

Granty

Projekty v řešení a v udržitelnosti

GA ČR

Název projektu: Vztah mezi velikostí buňky a buněčných organel během časného vývoje savčích embryí

Anotace: Přes současný nesporný pokrok v buněčné biologii doposud nevíme, jak buňky regulují svůj objem. Velikost buňky má dopad na velikost organel a architekturu tkání a orgánů, a poruchy tohoto procesu jsou zároveň známy z celé řady patologických situací. Objem buňky je výsledkem rovnováhy mezi syntézou a odbouráváním buněčného obsahu, a zatímco naše znalosti o těchto dvou procesech jsou poměrně bohaté, o tom, málo víme o tom, jak buňka vlastně měří svoji velikost. Předběžné hypotézy zahrnují například přizpůsobení velikosti gradientu neznámého molekulárního faktoru, či obsahu DNA, případně též metabolické aktivitě. Žádná z těchto hypotéz ovšem nevysvětluje uspokojivě zjevné rozdíly ve velikosti buněk v různých tkáních a orgánech nebo udržování objemu u nedělicích se buněk. V našem projektu navrhujeme ke studiu těchto regulačních mechanismů využít modelu časného savčího embrya, u kterého dochází ke dramatické změny velikosti buněk. Naše výsledky pomohou objasnit vztah velikosti buněk k průběhu buněčného cyklu, obsahu DNA či metabolické aktivitě buněk.

Registrační číslo: 19-24528S

Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31.12. 2021

Řešitel: MVDr. Martin Anger, CSc. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř kontroly buněčného dělení