Lidé

Lidé

Vedoucí laboratoře:

Šerý Omar, prof. RNDr., Ph.D.

 

Vědečtí pracovníci:

Balcar Vladimir, prof., Ph.D.

Dziedzinská Radka, Mgr., Ph.D.

Králík Petr, Mgr., Ph.D.

Kulich Pavel, MVDr., Ph.D.

Lochman Jan, doc. Mgr., Ph.D.

Zeman Tomáš, Mgr., Ph.D.

 

Odborní pracovníci:

Raclavská Markéta, Mgr.

 

Doktorandi:

Ing. Kamila Vrzalová

Mgr. Markéta Kessler

 

Studenti:

Štěpán Erla

Martina Osičková

Monika Výšková

Vojtěch Rejtar

Tamara Jankovičová

Sarah Sýkorová

 

Laborant:

Svozilová Eva, DiS.

Laboratoř neurobiologie a patologické fyziologie