Výuka

Výuka

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
2007-současnost
garant a vyučující předmětu: RNDr. Petr Šolc, Ph.D.

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Reprodukční medicína a reprodukční genetika
2017 - současnost
garant: Doc. MUDr. Milan Macek, CSc.
vyučující RNDr. Petr Šolc, Ph.D. – téma: Poruchy segregace a integrity chromosomů oocytů a časných embryí.

Prekoncepční, preimplantační a prenatální diagnostika
2019 -
garant: Doc. MUDr. Milan Macek, CSc.
vyučující RNDr. Petr Šolc, Ph.D. – téma: CRISPR/Cas9 editace genomu v zygotách- naděje pro léčbu monogenních chorob?

Laboratoř integrity DNA