Výuka

Výuka

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu

garant:
vyučující:
přednášky:
MUDr. Libor Macůrek, Ph.D.
RNDr. Dávid Drutovič, Ph.D.
1. Rozdíly v molekulárních mechanismech regulace buněčného cyklu mezi somatickými buňkami a savčími oocyty
2. Regulace výstavby dělícího vřeténka v savčích oocytech a v raných embryích
3. Využití konfokální a SPIM mikroskopie živých buněk pro výzkum buněčného cyklu

Informace o předmětu v Studijním informačním systému Univerzity Karlova – MB150P84

Prezentace k přednáškám (stránka chráněná heslem)

Biologie savčích oocytů a raných embryí

garant:
vyučující:
RNDr. Dávid Drutovič, Ph.D.
RNDr. Dávid Drutovič, Ph.D.
Mgr. Michaela Vaškovičová
Mgr. Denisa Jansová, Ph.D.

Informace o předmětu v Studijním informačním systému Univerzity Karlova – MB151P122

Prezentace k přednáškám (stránka chráněná heslem)

Experimentální práce se savčími oocyty a embryi

garant:
vyučující:
RNDr. Dávid Drutovič, Ph.D.
RNDr. Dávid Drutovič, Ph.D.
Mgr. Michaela Vaškovičová

Informace o předmětu v Studijním informačním systému Univerzity Karlova – MB151C04

Laboratoř integrity DNA