Výzkum

Výzkum

Vedoucí oddělení:

Kotlík Petr, RNDr., Ph.D.

E-mail: kotlik@iapg.cas.cz
Pevná linka: +420 315 639 545
Oddělení: Laboratoř molekulární ekologie
Budova: Liběchov/
Linka: 245

Videospot laboratoře

Odkaz pro stažení videa.

Činnost oddělení:

Hlavním předmětem výzkumu naší laboratoře je odpověď živočichů na změny klimatu (primárně v období od poslední doby ledové). Na příkladu norníka rudého (Myodes glareolus, známého také jako Clethrionomys glareolus) se nám podařilo ukázat, že existují populace tohoto lesního hraboše, které mají původ v takzvaných „severních“ refugiích, to znamená v glaciálních refugiích, která existovala výrazně severněji než tradičně známá refugia ve Středomoří, s největší pravděpodobností na lokalitách s místně příznivějším klimatem v oblastech pro lesní druhy jinak neobyvatelných (například v  údolích Karpat). Projekty, které v současnosti řešíme, se snaží identifikovat klíčové geny zodpovědné za ekologické adaptace, které norníkům v severních refugiích umožnily v takových podmínkách přežít. Studujeme proto geny se známým vztahem k adaptacím na klima u jiných druhů (kandidátní geny). Jako alternativní přístup porovnáváme variabilitu populací norníka ze severních a z jihoevropských refugií na mnoha genech s využitím nových metod sekvenování genomu a transkriptomu (genomové skeny).

Našimi dalšími výzkumnými tématy jsou ochranářská genetika, fylogeografie a molekulární systematika žab a hadů, fylogeografie a interakce historického a antropogenního toku genů u kaprovitých ryb, a evoluční genetika holarktických perlooček Daphnia.


 

Studenti:

Nabízíme téma pro diplomovou/disertační práci: Genomika adaptace podél latitudálního gradientu.


 

Zajímá vás, jak souvisí lesní hraboš norník rudý, molekulární biologie a ručně šité boty? Poslechněte si podcast naší doktorandky Michaely Horníkové: https://bit.ly/Lesní_hraboš_zvuky_laboratoře

Laboratoř molekulární ekologie