Historie

Historie

I. Konference zaměřena na velké zvířecí modely neurodegenerativních onemocnění

První Konference zaměřena na velké zvířecí modely neurodegenerativních onemocnění se konala v roce 2011. Setkání se uskutečnilo v Konferenčním centru AV ČR na zámku v Liblicích. Vědecký program byl rozdělen do sekcí pojednávajících o Huntingtonově chorobě a Parkinsonově chorobě. Přednášeli popřední vědecký výzkumníci.
 

II. Konference zaměřena na velké zvířecí modely neurodegenerativních onemocnění

Druhá Konference zaměřena na velké zvířecí modely neurodegenerativních onemocnění se konala v Konferenčním centru AV ČR na zámku v Liblicích v roce 2011. Tentokrát byla konference zaměřena hlavně na Huntingtonovu chorobu (HCH). Přednášky přinesly zajímavé a inspirující informace o novinkách ve výzkumu HCH, zejména na modelech ovce, miniprasete a malých primátů, a také na modelech myších.

 

 

Czech Japan Joint Symposium for Animal Reproduction from Gametes to Stem Cells

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-00

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-00

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-01

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-01

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-02

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-02

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-03

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-03

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-04

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-04

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-05

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-05

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-06

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-06

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-07

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-07

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-08

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-08

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-09

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-09

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-10

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-10

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-11

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-11

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-12

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-13

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-14

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-15

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-16

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-17

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-18

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-19

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-20

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-21

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-22

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-23

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-24

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-25

20_9_10_Liblice_Takeo_Kishimoto_foto_Stanislava_Kyselova-26

Exkurze2