Lidé

Lidé

Vedoucí laboratoře:

doc. RNDr. Petr Šolc, Ph.D.

 

Vědecký pracovník:

RNDr. Dávid Drutovič, Ph.D.

 

Doktorandi:

MVDr. Tomáš Ďuríček

Mgr. Ivana Ferencová (mateřská dovolená)

Mgr. Lucie Knoblochová

Mgr. Michaela Vaškovičová

Mgr. Chrysoula Zorzompokou

 

VŠ technik

Ing. Diana Rayová

 

Laborant:

Ema Glöcknerová, DiS.

 

Pregraduální studenti:

Anna Komrsková

Markéta Koubovská

Johana Vinšová

Laboratoř integrity DNA