Granty

Granty

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky, OP VVV
  CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460
  EXCELENCE Molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců
  2016 - 2022
 • Grantová agentura České republiky, 17-14886S
  Molekulární a buněčná dynamika rozhraní zubu a kosti u modelových druhů s akrodontní, pleurodontní a tekodontní denticí
  2017 - 2019
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky, OP VVV
  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002605
  Bioanalytické technologie ve výzkumu a klinické diagnostice
  2017 – 2022
 • Grantová agentura České republiky, 18-04859S
  Určení buněčného osudu v zubní plakodě: výzkum signálních faktorů, které determinují předurčení osudu buněk v časné ústní dutině
  2018 – 2020
 • Visegrad Fund, 21810288
  V4 Society for Developmental Biology/V4SDB
  2018
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky, OP VVV
  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008502
  Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků ÚŽFG pro transfer biomedicínských inovací
  2018 - 2019
 • Grantová agentura České republiky,19-01205S
  Úloha LGR5-pozitivních kmenových buněk v odontogenezi
  2019-2021
 • Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, NV19-08-00383
  Prognostické a prediktivní markery invaze spinocelulárních karcinomů dutiny ústní a  orofaryngu
  2019-2022

 

Laboratoř molekulární morfogeneze