Výzkum

Vedoucí oddělení:

Buchtová Marcela, doc. RNDr., Ph.D.

E-mail: buchtova@iach.cz
Pevná linka: +420 532 290 157
Oddělení: Laboratoř molekulární morfogeneze
Budova: Brno/

Činnost oddělení:

Výzkum má za cíl objasnění molekulárních a buněčných mechanismů podílejících se na určení tvaru, počtu a finální morfologie zubů a dále vytvoření funkčního komplexu s přilehlou kostní tkání. Jeden z výzkumných směrů v této oblasti se aktuálně týká 3D zobrazení morfogeneze korunky a kořenové části zubu v období kolem erupce při jeho finálním ukotvování do čelisti. Současně jsou sledovány kandidátní molekuly a signální dráhy zúčastňující se vymezení prostoru pro zub a kost při růstu zubu, ale i remodelaci kosti.


 

Výzkum náhradní dentice

Vývoj náhradní dentice je v současné době sledován u zástupců plazů i savců, kteří mají schopnost vyměnit zuby jednou či několikrát za život. Výzkum u plazů je zvlášť významný, protože otevírá možnost porovnávat významné procesy a signalizační dráhy, které vedou k druhově specifickým charakteristikám ve stavbě obličeje. Cílem tohoto výzkumu je najít případné homologie mezi plazími a savčími mechanismy vzniku komplexního tvaru zubu a náhradní dentice.

 

Výzkum obličeje

Aktuálním cílem tohoto výzkumu je detailní analýza genové exprese kraniofaciálních struktur v raných stádiích embryonálního vývoje za normálních a experimentálních podmínek. Využíván je model in ovo, kdy lze kuřecí embrya snadno manipulovat a sledovat efekt na vývoj obličejových částí, zejména zobáku.

 

Výzkum vývoje končetin

Vývoj končetin je důležitým externím rysem embryonálního vývoje. Separace jednotlivých prstů končetin je navíc nejznámějším příkladem programované buněčné smrti (apoptózy). Výzkum je zaměřen nejenom na aspekty zániku meziprstních segmentů, ale také další diferenciace tkání prstů a celé končetiny.

 

Klinické souvislosti

Znalost vývojových mechanismů, které se uplatňují při morfogenezi a remodelaci tvrdých tkání, je kromě základního výzkumu důležitá i v klinických aplikacích molekulární stomatologie. Výzkum na modelech s více generacemi zubů lze navíc snadno extrapolovat na dvougenerační lidskou dentici. Do této oblasti směřuje také výzkum molekulární podstaty ageneze zubů (hypodoncie) a možností diagnostiky těchto poruch. Jeden z výzkumných směrů se týká také kmenových buněk s aplikacemi v postupech přirozené náhradě dentice s využitím tkáňového inženýrství.

 

Laboratoř molekulární morfogeneze