Granty

Granty

  • Matrix metaloproteinázy v závažně poškozené rohovce a po její rekonstrukci transplantací kmenových buněk (MUDr. Taras Ardan) - GPP302/10/P155
  • Národní program udržitelnosti (NPUI) 2015-2020
  • Research Agreement (CHDI Foundation) 2017-2018
  • Service Contract (CHDI Foundation) do roku 2020
  • Preklinické testování genové terapie – uniQure
  • AZV grant 1. (2016-2020) Nové metody in vivo monitorace a ošetření dehiscence střevní anastomózy na experimentálním modelu
  • AZV grant 2. (2016-2020) Prevence vzniku jícnových stenóz po endoskopické resekci nebo disekci časných neoplazií jícnu - experimentální studie
  • AZV grant 3. (2016-2020) Vývoj a komplexní preklinické testování nových kompozitních materiálů pro kostní chirurgii
Laboratoř buněčné regenerace a plasticity