Aktuální grantové projekty:

Aktuální grantové projekty:

  • Specifikace osteogenního potenciálu kaspáz v kontextu kraniofaciálního vývoje (GA ČR)
  • FasL v osteogenezi, zdraví a nemoci paradontu (GA ČR)
  • Nové funkce c-Myb během formování intramembranózní kosti: analýza molekulárních interakcí v kraniofaciální morfogenezi (GA ČR)
  • Molekulární a buněčná dynamika rozhraní zubu a kosti u modelových druhů (GA ČR)
  • Nové fyziologické funkce cysteinových proteáz v endochondrální osifikaci (GA ČR)
  • c-Myb a jeho transkripční program ve fyziologických a patologických osteogenních procesech (AZV)
  • Kaspázy jako nové regulátory v osteogenních buněčných systémech (Inter-COST/Inter-Excellence)
Laboratoř odontogeneze a osteogeneze