Granty

Granty

  • Národní projekt udržitelnosti: Modely závažných lidských onemocnění: Traumatické poškození míchy, Huntingtonova choroba, melanom a neplodnost (LO1609, MŠMT)
  • Mikroprostředí v maligním melanomu jako faktor nádorové agresivity (GAČR, 16-05534S)
Laboratoř aplikovaných proteomových analýz