Granty

Granty

CIGA 20172013 Regulace preimplantačního vývoje skotu – význam cullinu 1, 2017-2018. V. Kinterová

MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců, 2016 – 2022. R. Procházka

QJ 1510138 Inovace technologií v reprodukci hospodářských zvířat, 2015-2018. R. Procházka

GAČR 13-24730P Úloha Skp-1cullin1-F-box komplexu v ubiquitinylaci a degradaci proteinů během preimplantačního vývoje skotu, 2013-2017. T. Toralová

GAČR P502/11/0593 Signální dráhy a geny regulující gonadotropiny indukované zrání oocyt-kumulárních komplexů prasete, 2011-2014. R. Procházka

VAK QI 91A 018 Zvýšení efektivity transferu embryí u skotu, 2011-2013. J. Kaňka

QI 101A166 Biotechnologie v chovu a šlechtění prasat (Ministerstvo zemědělství České republiky), 2010-2014. R. Procházka

GAČR 523/09/1035 Embryonální genová exprese a posttranskripční umlčení genů v preimplantačním vývoji, 2009-2011. J. Kaňka

GAČR 523/08/111 Potenciál peptidů podobných růstovému epidermálnímu faktoru a analogů cAMP zlepšit vývojovou kapacitu oocytů po kultivaci in vitro, 2008-2010. R. Procházka

QG 50052 Reprodukční biotechnologie u prasat (Ministerstvo zemědělství České republiky, Národní agentura pro zemědělský výzkum QG 50052), 2007-2009. R. Procházka

GAČR 523/06/1226 Genomika preimplantačního vývoje savců, 2006-2008. J. Kaňka

GAČR 204/05/H023 Molekulární biologie diferencující se buňky (Doktorandský grant), 2005-2007. J. Kaňka

GAČR 523/04/0574 Úloha receptorů luteinizačního hormonu v mechanizmu zrání oocytů prasat in vivo a in vitro, 2004-2006. R. Procházka

GAČR 204/02/1145 Regulace transkripční aktivity v průběhu preimplantačního vývoje savců, 2002-2004. J. Kaňka

GAČR 524/01/0903 Regulace folikulogeneze u prasat růstovým diferenciačním faktorem 9, 2001-2003. R. Procházka

GAČR 524/98/0231 Vliv epidermálního růstového faktoru a meiosu aktivujících sterolů (MAS) na expanzi kumulárních buněk a zahájení meiotického zrání oocytů prasete, 1998-2000. R. Procházka

BARRANDE 98102 Remodelace cytoskeletu a produkce extracelulární matrix buňkami cumulus oophorus prasete po stimulaci pomocí FSH a EGF, 1998-1999. R. Procházka

GAČR 505/93/2010 Chování blastomerních jader po fůzi do zralých aktivovaných oocytů savců: Morfologické změny a syntéza DNK, 1993-1995. R. Procházka

GAČR 505/93/487 Embryonální buňky hospodářských zvířat jako nástroj k získání identických jedinců, 1993-1995. J. Kaňka

Laboratoř vývojové biologie