HRS4R

HRS4R

 

Výběrová řízení pro vědecké pracovníky

V souladu s Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků, jsme přijali směrnici, která stanovuje pravidla pro proces přijímání výzkumných pracovníků:

Welcome Office program

Propracovaný adaptační proces nových spolupracovníků považujeme za nezbytnou součást moderního přístupu k péči o zaměstnance. V rámci Akčního plánu naší instituce pro HR AWARD postupně vytváříme rozsáhlejší program, který bude orientovaný i na informovanost a podporu kolegů přicházejících ze zahraničí:

Název souboru Datum Typ
Welcome service IAPG 06. 04. 2021 (pdf)
CZ, Brno 06. 04. 2021 (pdf)
ČR, Liběchov 06. 04. 2021 (pdf)
ČR, Praha 06. 04. 2021 (pdf)

 

Kurzy, semináře a školení

Vzdělávací aktivity organizované naší institucí budou přehledně shromážděny v odkazech, které budeme publikovat a nabízet na tomto místě.

 

Další důležité dokumenty aktualizované či přijímané v souvislosti s HR AWARD:

Postupně pro Vás vytvoříme přehledný vyhledávač. Tato forma publikování je dočasná.

 

Open Transparent Merit Based Recruitment Training

Všichni potenciální zájemci o proškolení na výběrová řízení pro vědecké pracovníky podle pravidel Kodexu chování při výběru vědeckých pracovníků (Evropská komise), mají možnost se přihlásit u HR manažera a o toto školení požádat.

Název souboru Datum Typ
Etický kodex 13. 04. 2021 (pdf)
Karieríi řád 13. 04. 2021 (pdf)