HRS4R

HRS4R

 

Výběrová řízení pro vědecké pracovníky

V souladu s Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků, jsme přijali směrnici, která stanovuje pravidla pro proces přijímání výzkumných pracovníků:

Open Transparent Merit Based Recruitment Training

Všichni potenciální zájemci o proškolení na výběrová řízení pro vědecké pracovníky podle pravidel Kodexu chování při výběru vědeckých pracovníků (Evropská komise), mají možnost se přihlásit u HR manažera a o toto školení požádat.

Welcome Office program

Propracovaný adaptační proces nových spolupracovníků považujeme za nezbytnou součást moderního přístupu k péči o zaměstnance. V rámci Akčního plánu naší instituce pro HR AWARD postupně vytváříme rozsáhlejší program, který bude orientovaný i na informovanost a podporu kolegů přicházejících ze zahraničí:

Název souboru Datum Typ
Welcome service IAPG 16. 02. 2022 (pdf)
CZ, Brno 07. 04. 2022 (pdf)
ČR, Liběchov 16. 02. 2022 (pdf)
ČR, Praha 16. 02. 2022 (pdf)

 

Kurzy, semináře a školení

Vzdělávací aktivity organizované naší institucí naleznete ZDE /dostupné pouze pro zaměstnance/.

 

Další důležité dokumenty aktualizované či přijímané v souvislosti s HR AWARD:

Postupně pro Vás vytvoříme přehledný vyhledávač. Tato forma publikování je dočasná.

 

Název souboru Datum Typ
Etický kodex 13. 04. 2021 (pdf)
Kariérní řád 30. 11. 2021 (pdf)