Projekty ukončené

Projekty ukončené

GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

GA ČR je česká organizační složka státu, poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu.

VÍCE +

GACR

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MZ ČR poskytuje projekty v oblasti podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

VÍCE +

MZCR

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TELOVÝCHOVY

MŠMT poskytuje finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.

VÍCE +

MSMT

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

MV ČR poskytuje státní podpory v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro posílení bezpečnosti České republiky.

VÍCE +

MVCR

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

TA ČR je česká organizační složka státu, poskytuje programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Poskytuje granty financované Fondy EHP a Norska v rámci mezinárodní spolupráce.

VÍCE +

TACR

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MZ ČR NAZV Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zabezpečuje již od roku 1994 národní dotace projektů výzkumu a vývoje financovaných z účelových prostředků Ministerstva zemědělství.

VÍCE +

Ministerstvo Zemědělství České Republiky