COVID-19

COVID-19

S cílem zajistit bezpečí pro všechny zaměstnance ÚŽFG AV ČR a zajistit bezproblémový chod ústavu vydává ředitel ÚŽFG AV ČR tento pokyn:

Každý zaměstnanec ÚŽFG AV ČR, včetně externích spolupracovníků či návštěv, je povinen:

  • Nosit řádně nasazenou roušku/respirátor ve všech vnitřních prostorách ÚŽFG AV ČR, včetně jídelny. Výjimku tvoří kanceláře, které nejsou sdíleny více osobami.
  • Provést řádnou dezinfekci rukou při vstupu do ústavu.
  • V případě projevů virového onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, bolest hlavy, bolest kloubů, respirační problémy, popřípadě jiné projevy virového onemocnění) zůstaňte doma a informujte o této skutečnosti své nadřízené, se kterými se domluvíte na dalším postupu.
  • V případě, že se u osoby ve vašem okolí (se kterou jste byli v přímém kontaktu) prokázalo onemocnění covid-19, zůstaňte doma, informujte svého nadřízeného a domluvte se na dalším postupu. Informujte také všechny své spolupracovníky v ÚŽFG, se kterými jste byli v téže době v kontaktu. Tito kolegové pak informují své nadřízené a domluví se s nimi na dalším postupu, ev. zůstanou po dobu inkubační doby doma na home office.