Aktuality

Aktuality

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
30. 11. 2022

Proniknout do světa vědy, ponořit se do laboratorní práce, překonat metodické obtíže i sebe sama a nakonec úspěšně prezentovat své první vědecké výsledky. To vše se za jeden rok podařilo i čtyřem středoškolským stážistkám Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, které prezentovaly výsledky svého bádání na konferenci Otevřené vědy.

19. 10. 2022

Další ze setkání mladých vědeckých pracovníků se uskuteční 26. 10. 2022 od 14.00 v Liběchově a vystoupí na něm Jakub Červenka s tématem: Neuroproteomics and other applications of mass spektrometry a Eva Kamenná, která se své přednášce představí téma How to use AI for scientific review.

18. 10. 2022

Ze slavnostního vyhlášení Cen nakladatelství Academia si v kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenění odneslo dílo Jana Zimy (in memoriam) z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a Miloše Macholána z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR.

26. 09. 2022

Rozmanitost živočišné říše je obrovská a rozmanitost smyslů a schopností vnímat okolní svět snad ještě větší.

29. 08. 2022

Ve dnech 22. – 26. 8. 2022 opět probíhal v areálu ÚŽFG v Liběchově ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Mělníku příměstský letní  tábor s názvem Tajemství vědy.

29. 08. 2022

Dne 24. 8. proběhl v naší brněnské Laboratoři molekulární morfogeneze embryologický workshop pro středoškolské studenty s názvem Bioskop. Akci se setkala s velkým zájmem všech zúčastněných.

08. 07. 2022

Vědci z ÚŽFG studují drobné rybky rodu Cobitis, kteří žijí na Kokořínsku. Tito nenápadní tvorové jsou pro vědce zajímaví svým způsobem reprodukce. Tvoří svoje vlastní klony a jsou tak ideálním modelovým organismem pro evoluční studie.

Více informací v článku na webových stránkách Akademie věd:

Na dnech našich řek probíhají války klonů. Studují je biologové AV ČR - Akademie věd České republiky (avcr.cz)

21. 06. 2022

Další ze setkání mladých vědeckých pracovníků se uskuteční 29. 6. 2022 od 13.30 v Liběchově a vystoupí na něm Abuhajiar Salim s tématem: The role of the immune system in spontaneous regression of cutaneous melanoma in MeLiM swine model

11. 05. 2022

Další ze setkání mladých vědeckých pracovníků se uskuteční 18. 5. 2022 od 14.00 v Liběchově a vystoupí na něm Markéta Koubovská s tématem: DNA repair in oocytes and early emryos.

 

19. 04. 2022

Naše studentka Adriena Jedličková z Laboratoře molekulární morfogeneze v Brně vyhrála s projektem Přestavba cytoskeletu v mozkové tkání po expozici nanočástic olova národní kolo soutěže Expo Science Amavet a pojede nás reprezentovat do Atlanty!

Gratulujeme!

19. 04. 2022

14th Tooth Morphogenesis and Differentiation meeting in Prague - Chateau Štiřín is approaching. Join to us to hear exiting stories and to discuss your recent projects related not just tooth but also other oral structures from morphological, evo-devo up to clinical perspective.

14. 03. 2022

V pondělí 14. března 2022 začal další ročník festivalu Týden mozku, který je letos celý online.

02. 03. 2022

Po covidové přestávce si Vás opět dovolujeme pozvat do Liběchova na oblíbená setkání v rámci projektu Scientific Coffee. Tentokrát se svou přednáškou vystoupí Eva Šviráková.

Přednáška se bude také vysílat online: https://cesnet.zoom.us/j/93845894001#success

04. 02. 2022

Významnou pozornost vědecké komunity v oblasti biologie a biochemie upoutala v loňském roce publikace aktualizovaného seznamu rybích pohlavních chromozómů popisující obrovskou variabilitu různých typů určení pohlaví u ryb. Práce prokázala, že obecně nejznámější pohlavní systémy XY, určující pohlaví i u lidí, a jejich odvozeniny mají nižší míru degenerace než systémy ZW. Jsou tedy plastičtější a přináší větší prostor pro evoluční procesy. Databáze vytvořená vědci z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR ve spolupráci s kolegy z brazilské univerzity v São Carlos přináší zcela zásadní informace v evoluční biologii využitelné i v ochranářské genetice a akvakultuře.

14. 12. 2021

Vědci z  Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR zjistili, že některým živočichům nevadí změny počtu či genového obsahu chromozomů, naopak že takové změny mohou být pro ně výhodné a vést ke vzniku nových vlastností. Díky unikátnímu výzkumu asexuálního rozmnožování sekavců tak popsali evoluční procesy konfliktu genů uvnitř buněk, které vedou ke vzniku nových druhů, úspěšných v měnícím se prostředí.