Aktuality

Aktuality

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
20. 05. 2024

We are pleased to invite you to a lecture as part of the IAPG DAYS, taking place on Thursday, May 23, 2024, in Liběchov, starting at 9:45 AM. The lecture, titled "AI Methods in Biomedical Sciences," will be delivered by Ing. Martin Čejka from the Czech University of Life Sciences in Prague.

09. 05. 2024

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 proběhnou v areálu v Liběchově tradiční Dny ÚŽFG, celý den bude ve znamení přednášek, a to jak držitelů interních grantů, vítězů soutěže o nejlepší publikaci, tak i zvaných hostů. Odpoledne se uskuteční tradiční raut.

19. 04. 2024

Výsledky vědců z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR prokázaly klíčovou roli genu Cdk13 ve formování obličeje a vývoji obličejových nervů. Práce odhalila širší význam stejnojmenného proteinu, který obecně ovlivňuje „přepis“ genů podstatných pro vývoj různých tkání a orgánů. Odhalení jeho regulační úlohy může významně přispět nejen k vývoji nových terapeutických strategií vzácného onemocnění onemocnění CHDFIDD, ale celkově k pochopení základních procesů v embryogenezi.

17. 04. 2024

Poslední Scientific Coffee před letní pauzou! Laboratoř molekulární ekologie si připravila tři zajímavé přednášky, tak si je přijďte poslechnout.

29. 03. 2024

Další ze série přednášek v rámci cyklu Scientific Coffee proběhne v režii Laboratoře biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk, která svou činnost představí přednáškou Jaroslava Kalouse na téma: Epigenetic control of oocyte and early embryo development.

14. 03. 2024

Město Brno nadále posiluje vědecký potenciál svého regionu a podporuje vynikající mladé talenty. Tento týden přidělilo 25 stipendií pro nadějné doktorandy a doktorandky, z nichž jedno získal také David Zimčík, student Masarykovy univerzity v Brně, který se v Laboratoři molekulární morfogeneze Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR věnuje výzkumu regenerace zubní tkáně.

08. 03. 2024

U příležitosti Mezinárodního dne žen Vám představujeme naše úspěšné kolegyně a jejich výzkum.

01. 03. 2024

Na konec prázdnin chystáme příměstský tábor s názvem Věda v akci, který bude probíhat v areálu našeho ústavu v Liběchově. Přihlašování na tábor začne 4. 3. 2024 přes DDM Mělník. Všechny potřebné informace na přiložené pozvánce.

29. 02. 2024

Další ze série přednášek Scientific Coffee má na starost Laboratoř nemendelovské evoluce, jejíž zástupci budou povídat o klonálním rozmnožování v evoluci.

16. 01. 2024

V rámci prvního letošního Scientific Coffee, které bude pořádat Laboratoř aplikovaných proteomových analýz, si budete moci poslechnout přednášku Petra Vodičky na téma: Tips for clear data visualization and reporting.

20. 12. 2023

Středoškolská studentka Adriena Jedličková se stala laureátkou Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za mimořádný výkon, píli a nadání. Toto prestižní ocenění bylo uděleno při příležitosti 133. výročí narození Jaroslava Heyrovského, nositele Nobelovy ceny za chemii. Adrienin vynikající přínos v oblasti výzkumu byl oceněn za její práci v Laboratoři molekulární morfogeneze Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR.

14. 12. 2023

S narůstající odchylkou globálního klimatu od historických normálů se jednotlivé druhy stále více ocitají v podmínkách, které překračují jejich fyziologické možnosti. Vědci z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR identifikovali soubor genů, které jsou spojené s ochranou buněk před oxidačním stresem.

13. 12. 2023

Na posledním letošním setkání v rámci Scientific Coffee představí Alexandra Rosenbaum Bartková z Laboratoře vývojové biologie svoji práci v přednášce "Maturation of porcine oocytes in vitro: key step for successful embryo production".

30. 11. 2023

Vědcům z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR se podařila celogenomová analýza regulace tvorby bílkovin v myších vajíčkách a embryích. Odhalili dynamické změny, které jsou zásadní pro jednotlivé fáze zrání vajíčka a buněčného dělení nového embrya. Vědci popsali klíčové hráče a dráhy, které tvorbu bílkovin regulují. Získané poznatky mají zásadní význam pro klinickou léčbu neplodnosti, a zároveň rozšiřují poznatky o rakovinotvorných procesech v nádorové buňce. 

29. 11. 2023

Na dalším ze setkání v rámci osvědčené akce Scientific Coffee, tentokrát v režii Laboratoře buněčné regenerace a plasticity, si budete moci poslechnout přednášku Zdeňky Ellederové a zúčastnit se metodického workshopu Evy Kamenné.