TA ČR

TA ČR

Standardizované kultivace, transplantace a uchovávání RPE buněk za účelem léčení věkem-podmíněné makulární degenerace (AMD)

Základní informace o projektu:

Cílem projektu je vývoj standardizované, bezpečné a účinné metody pro léčení suché formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD), pro kterou dosud neexistuje účinné léčení. Projekt usiluje o přenesení buněčná terapie AMD založené na transplantaci pigmentových epiteliálních buněk sítnice (RPE) do klinických studií. Dílčí cíle projektu:1. izolace a kultivace lidských RPE buněk (hRPE), jak primárních hRPE buněk, tak hRPE buněk derivovaných z lidských indukovaných pluripotentních buněk (hiPS) 2. příprava nanovkákenných nosičů 3. transplantace nosičů pokrytých RPE buňkami do subretinálního prostoru 4. Neinvazivní (OCT, mfERG) a invazivní (IHC a TEM) post-operační monitorování 5. zavedení protokolů správné laboratorní praxe (GLP) pro izolaci, dlouhodobé uchovávání buněk a transplantaci.

Registrační číslo: TO01000107

Doba řešení: 1. 1. 2021 – 30. 4. 2024

Řešitel: prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: MUDr. Miroslav Veith      Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Spoluřešitel: Professor Goran Petrovski, MD, Ph.D., Dr. habil.   University of Oslo, Center for Eye Research

Spoluřešitel: Ing. Hana Studenovská, Ph.D.      Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 

Kontaktní osoby:

Jan Motlík (odborná část) – motlik@iapg.cas.cz

Miroslav Franc (administrativa) – franc@iapg.cas.cz

 

Dosažené výsledky:

V rámci projektu se již podařilo vydat následující publikace:

  • Richard Nagymihaly, Yaroslav Nemesh, Taras Ardan, Jan Motlik, Jon Roger Eidet, Morten C. Moe, Linda Hildegard Bergersen, Lyubomyr Lytvynchuk, Goran Petrovski, The retinal pigment epithelium: at the forefront of the blood-retinal barrier in physiology and disease, Chapter No. 4 in Tissue Barriers in Disease, Injury and Regeneration, ISBN: 978-0-12-818561
  • Lucie Tichotova, Hana Studenovska, Goran Petrovski, Stepan Popelka, Yaroslav Nemesh, Miroslava Sedlackova, Saskia Drutovic, Sonali Rohiwal, Pavla Jendelova, Slaven Erceg, Anna Brymova, Ana Artero-Castro, Lyubomyr Lytvynchuk, Zbynek Stranak, Zdenka Ellederova, Jan Motlık and Taras Ardan, Advantages of nanofibrous membranes for culturing of primary RPE cells compared to commercial scaffolds, in: Acta Ophthalmologica 2021
  • Sonali Suresh Rohiwal, Zdenka Ellederová, Taras Ardan and Jiri Klima, Advancement in Nanostructure-Based Tissue-Engineered Biomaterials for Retinal Degenerative Diseases, in: Biomedicines 2021, 9, 1005

 

AKTUALITY:

IMG_20220601_084011

IMG_20220601_084011