V Evropě mohou začít klinické testy nové léčby Huntingtonovy choroby

V Evropě mohou začít klinické testy nové léčby Huntingtonovy choroby

27. 05. 2021

Miniprasata z našeho Centra PIGMOD byla použita v preklinických testech nové terapie Huntingtonovy choroby, závažného lidského onemocnění postihujícího mozek. Nadějné výsledky otevřely cestu terapie do fáze klinických testů, a posouvají tak reálné možnosti léčení onemocnění blíž k pacientům v Evropě.