Kniha Systém a fylogeneze savců Jana Zimy a Miloše Macholána získala ocenění nakladatelství Academia

Kniha Systém a fylogeneze savců Jana Zimy a Miloše Macholána získala ocenění nakladatelství Academia

18. 10. 2022

Ze slavnostního vyhlášení Cen nakladatelství Academia si v kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenění odneslo dílo Jana Zimy (in memoriam) z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a Miloše Macholána z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Aktuální souhrn znalostí o evolučních vztazích mezi skupinami savců zaujal desetičlennou odbornou porotu mezi 78 nominovanými publikacemi vydanými v roce 2021 na pracovištích Akademie věd ČR.

Druhová diverzita vývojových linií organismů na Zemi je úžasně bohatá a stále ji známe pouze částečně a neúplně. „Savci odjakživa poutali pozornost vědců i laické veřejnosti. Bezesporu patří mezi nejlépe probádané skupiny živočichů možná i proto, že i člověk je savec. V knize představujeme aktuální souhrn znalostí o evolučních vztazích mezi skupinami savců, založený na studiu chromozomů a sekvencí DNA“ popisuje náplň publikace Miloš Macholán z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR.

Tisková zpráva ke stažení zde.