Objev funkce tří Aurora kináz v savčích oocytech a reprodukci

Objev funkce tří Aurora kináz v savčích oocytech a reprodukci

26. 10. 2018

Pracovníci Laboratoře integrity DNA publikovali v prestižním časopise Current Biology článek týkající se funkce tří Aurora kináz v savčích oocytech a reprodukci.

Tisková zpráva ve formátu .pdf
Odkaz na článek v Current Biology.
Komentář k článku v Science Daily.

 

Objev funkce 3 Aurora kinaz
Obrázek ukazuje chybovou segregaci chromozomů u oocytu, v němž byly vyřazeny z činnosti geny kódující Aurora B a C. Oocyt byl snímán pomocí konfokální mikroskopie a jsou ukázány vybrané časové momenty z průběhu meiotické maturace.