Archiv aktualit

Archiv aktualit

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
05. 10. 2021

V prvním listopadovém týdnu budou v areálu ÚŽFG v Liběhcově probíhat v rámci Týdne Akademie věd ČR Dny otevřených dveří.

14. 09. 2021

V pátek 24. 9. 2021 od 17.00 do 23.00 proběhla poprvé v areálu ústavu v Liběchově Noc vědců věnována tématu ČAS.

30. 08. 2021

Ve dnech 23. – 27. 8. 2021 probíhal v areálu ÚŽFG v Liběchově ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Mělníku příměstský tábor s názvem Jak se dělá věda.

20. 08. 2021

Vyhodnocení práce nositelů bylo odsouváno v souvislosti s pandemií Covid-19. Proto nebyla možná ani jejich obhajoba před odbornou veřejností plánovaná na dny ÚŽFG 2019 a 2020 a proto jsme přistoupili k náhradnímu řešení, kdy externí členové Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i. zhodnotili závěrečné zprávy držitelů Cen Dr. Josefa Matouška, projednali jejich posudky a dospěli k následujícím závěrům:

06. 08. 2021

Vědcům se podařilo identifikovat téměř 300 genů, které ovlivňují délku reprodukce u žen. U myší dokonce dokázali dobu plodnosti významně prodloužit úspěšnou manipulací s vybranými geny z této skupiny. Jejich výsledky přinášejí nejen nové potenciální cíle léčby neplodnosti u lidí, ale i zlepšení předpovědi nástupu brzké menopauzy u žen.

07. 06. 2021

V úterý 1. 6. 2021 se v rekreačním areálu ve Lhotce u Mělníka uskutečnila exkurze Reprodukční strategie obratlovců pro ZŠ Jungmannovy sady Mělník, která byla realizována v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650. U dětí i pedagogů se exkurze setkala s velkým úspěchem, lektorkou byla RNDR. Barbora Vošlajerová, Ph.D. z Laboratoře evoluční genetiky savců.

 

28. 05. 2021

V srpnu budeme společně s Masarykovou univerzitou v Brně pořádat již 4. Cilia Meeting.

27. 05. 2021

Miniprasata z našeho Centra PIGMOD byla použita v preklinických testech nové terapie Huntingtonovy choroby, závažného lidského onemocnění postihujícího mozek. Nadějné výsledky otevřely cestu terapie do fáze klinických testů, a posouvají tak reálné možnosti léčení onemocnění blíž k pacientům v Evropě.