HR AWARD

HR AWARD

What is the HR Award?

The HR Award is a prestigious award given by the European Commission to research institutions that focus on the quality of human resource management in research and development – HRS4R. We want to link and implement the working conditions and professional development of staff with the principles of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.

What will the HR Award bring to the Institute?

  • Increasing prestige and attractiveness for researchers
  • Creating the conditions for a more attractive career in research and development
  • Improving the quality of care for human resources
  • Favourable conditions for reconciling the work and private life of workers
  • Transparent recruitment and selection of new employees
  • International prestige and interconnection of the institute with a pan-European network of research organizations
  • Obtaining research funding from international and domestic programmes to support research – preference in programmes of the Technology Agency of the Czech Republic (TACR), HORIZON 2020 and others.

Detailed information on HR AWARDs are presented on webpage Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R): HRS4R | EURAXESS (europa.eu)

Currently:

The Institute´s GAP analyze and Action Plan were sent to the European Commission for assessment.

Projects Outputs Date Type
GAP Analyse 02. 04. 2021 (pdf)
Action Plan 02. 04. 2021 (pdf)

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové zdroje: 38 960 003,60
Datum zahájení realizace: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

Příprava na získání ocenění HR Excellence in Research Award je finančně podpořena Evropskou unií v rámci výzvy vyhlašované MŠMT, OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“. Projekt „Zkvalitnění strategického řízení na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu“ (reg. č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650).
en_logo