Vedení ústavu

Ing. Michal Kubelka, CSc.
ředitel Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
tel.: +420 315 639 591
e-mail: kubelka@iapg.cas.cz

Ing. Jan Kopečný, DrSc.
zástupce ředitele pro vědu
tel.: +420 267 090 502
e-mail: kopecnyj@iapg.cas.cz

Ing. Jaroslav Kalousek
zástupce ředitele pro ekonomické záležitosti
tel.: +420 315 639 507
e-mail: kalousek@iapg.cas.cz

Ing. Štěpán Hladký
zástupce ředitele pro provoz
tel.: +420 315 639 535
e-mail: hladky@iapg.cas.cz