Mezinárodní mobilita výzk. prac. ÚŽFG pro transfer biomed. inovací

Mezinárodní mobilita výzk. prac. ÚŽFG pro transfer biomed. inovací

excelenceProjekt podporuje profesní rozvoj pěti začínajících a dvou zkušených výzkumných pracovníků formou zapojení do aktivit prestižních zahraničních pracovišť. Mobilita je plánována pro každého pracovníka na půl roku pro získání dostatečného času na osvojení nových teoretických i praktických zkušeností. Ty budou následně aplikovány v laboratořích žadatele během návratové fáze, čímž se podpoří zavádění nových metodik a mezinárodní spolupráce, což v povede ke zvýšení kvality výzkumu v ČR.