Projekty na ÚŽFG

Projekty na ÚŽFG

 
 
 
 
 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785 Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru 2018-2023
Název: Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru
Číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785
Řešitel: Mgr. Kupcová Skalníková Helena, Ph.D.
Poskytovatel: PROJEKTY MŠMT
Doba řešení od: 1. 9. 2018
Doba řešení do: 30. 6. 2023

 

LO1609 Modely závažných lidských onemocnění 2016-2020
Název: Modely závažných lidských onemocnění: Traumatické poškození míchy, Huntingtonova choroba, melanom a neplodnost, podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  v rámci programu „Národní program udržitelnosti I
Číslo: LO1609
Řešitel: Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Poskytovatel: PROJEKTY MŠMT
Doba řešení od: 2016
Doba řešení do: 2020

 

P506/11/1872 Adaptivní genomová divergence v klimatických refugiích 2011-2015
Název: Adaptivní genomová divergence v klimatických refugiích
Číslo: P506/11/1872
Řešitel: Kotlík Petr, RNDr., Ph.D.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2011
Doba řešení do: 2015 

 

14-37368G Centrum orofaciálního vývoje a regenerace 2014-2018
Název: Centrum orofaciálního vývoje a regenerace.
Číslo: 14-37368G
Řešitel: Matalová Eva, prof., RNDr., Ph.D.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Spoluřešitel cizí: ÚEM AV ČR
Doba řešení od: 2014
Doba řešení do: 2018

 

P503/12/G147 Centrum studií toxických vlastností nanočástic. 2012-2018
Název: Centrum studií toxických vlastností nanočástic.
Číslo: P503/12/G147
Řešitel: Šerý Omar, doc. RNDr., Ph.D.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2012
Doba řešení do: 2018
Příjemce: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Spoluříjemce: ÚCHP AV ČR, v.v.i, ÚŽFG AV ČR.v.v.i., ÚACH AV ČR, v.v.i, ÚEM AV ČR,v.v.i, UK Praha

 

7AMB14PL031 Cesty ke klonalitě: mechanismy iniciující partenogenezi u ryb 2014-2015
Název: Cesty ke klonalitě: mechanismy iniciující partenogenezi u ryb
Číslo: 7AMB14PL031
Řešitel: Janko Karel, Mgr., Ph.D.
Poskytovatel: PROJEKTY MŠMT
Doba řešení od: 2014
Doba řešení do: 2015

 

CZ.1.05/2.1.00/03.0124 ExAM Experimental Animal Models 2013-2015
Název: ExAM Experimental Animal Models
Číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0124
Řešitel: Horák Vratislav, RNDr., CSc.
Poskytovatel: PROJEKTY MŠMT
Doba řešení od: 2013
Doba řešení do: 2015

 

CZ.1.05/2.1.00/03.0124 ExAM Experimental Animal Models 2013-2015
Název: ExAM Experimental Animal Models
Číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0124
Řešitel: Kovarova Hana, RNDr., CSc.
Poskytovatel: PROJEKTY MŠMT
Doba řešení od: 2013
Doba řešení do: 2015

 

CZ.1.05/2.1.00/03.0124 ExAM Experimental Animal Models 2013-2015
Název: ExAM Experimental Animal Models
Číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0124
Řešitel: Motlík Jan, prof., MVDr., DrSc.
Poskytovatel: PROJEKTY MŠMT
Doba řešení od: 2013
Doba řešení do: 2015

 

16-03248S Genomická studie adaptivních změn rozšíření populací v odpovědi na klinické změny 2016-2018
Název: Genomická studie adaptivních změn rozšíření populací v odpovědi na klinické změny
Číslo: 16-03248S
Řešitel: Kotlík Petr, RNDr., Ph.D.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2016
Doba řešení do: 2018

 

15-13265S Introgrese přes druhovou bariéru a její analýza ve vysokém rozlišení 2015-2017
Název: Introgrese přes druhovou bariéru a její analýza ve vysokém rozlišení
Číslo: 15-13265S
Řešitel: Macholán Miloš, prof., RNDr., CSc.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2015
Doba řešení do: 2017

 

15-19947Y Když se typický charakter meiózy ztratí: studium formace klonálních a hemiklonálních genomů u obratlovců s využitím komparativní cytogenomiky 2015-2017
Název: Když se typický charakter meiózy ztratí: studium formace klonálních a hemiklonálních genomů u obratlovců s využitím komparativní cytogenomiky
Číslo: 15-19947Y
Řešitel: Choleva Lukáš, RNDr., Ph.D.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2015
Doba řešení do: 2017

 

NT14321-3/2013 Krytí gingiválních recesů kolagenní matrix v kombinaci s plazmou bohatou na trombocyty, plazmou bohatou na fibrin nebo proteiny sklovinné matrix 2013-2015
Název: Krytí gingiválních recesů kolagenní matrix v kombinaci s plazmou bohatou na trombocyty, plazmou bohatou na fibrin nebo proteiny sklovinné matrix
Číslo: NT14321-3/2013
Řešitel: Míšek Ivan, prof., MVDr., CSc.
Poskytovatel: IGA MZ
Doba řešení od: 2013
Doba řešení do: 2015
Spoluříjemce: FN u sv. Anny Brno

 

14-31540S Mechanismus vývoje končetin a molekulární příčiny vzniku poruch formování skeletu. 2014-2016
Název: Mechanismus vývoje končetin a molekulární příčiny vzniku poruch formování skeletu.
Číslo: 14-31540S
Řešitel: Buchtová Marcela, doc., RNDr., Ph.D.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2014
Doba řešení do: 2016

 

13-37277S Mechanismy a role polyploidizace v evoluci živočichů 2013-2016
Název: Mechanismy a role polyploidizace v evoluci živočichů
Číslo: 13-37277S
Řešitel: Bohlen Šlechtová Vendula, Mgr., Ph.D.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2013
Doba řešení do: 2016

 

CZ.1.07/2.3.00/45.0037 Mendelova interaktivní škola genetiky 2014-2015
Název: Mendelova interaktivní škola genetiky
Číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0037
Řešitel: Matalová Eva, prof., RNDr., Ph.D.
Poskytovatel: PROJEKTY MŠMT
Doba řešení od: 2014
Doba řešení do: 2015

 

NT11420 Molekulární diagnostika hypodoncie a možnosti zubních autotransplantací 2010-2015
Název: Molekulární diagnostika hypodoncie a možnosti zubních autotransplantací
Číslo: NT11420
Řešitel: Míšek Ivan, prof., MVDr., CSc.
Poskytovatel: IGA MZ
Doba řešení od: 2010
Doba řešení do: 2015
Příjemce: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
Spoluříjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.; Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta
Popis: Míšek Ivan

 

P108/12/1629 Nanofibre-reinforced polymer membranes for retinal tissue engineering. 2012-2015
Název: Nanofibre-reinforced polymer membranes for retinal tissue engineering.
Číslo: P108/12/1629
Řešitel: Klíma Jiří, Mgr., CSc.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2012
Doba řešení do: 2015

 

NT13634 Operační techniky, operační zátěž a frekvence komplikací u endoskopických a laparoskopických výkonů 2012-2015
Název: Operační techniky, operační zátěž a frekvence komplikací u endoskopických a laparoskopických výkonů
Číslo: NT13634
Řešitel: Motlík Jan, prof., MVDr., DrSc.
Poskytovatel: IGA MZ
Doba řešení od: 2012
Doba řešení do: 2015
Příjemce: Ústřední vojenská nemocnice Praha
Spoluříjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

 

14-02940S Ploidní a hybridní diverzita jeseterů (Acipenseriformes) a její dopady na ochranu a chov. 2014-2016
Název: Ploidní a hybridní diverzita jeseterů (Acipenseriformes) a její dopady na ochranu a chov.
Číslo: 14-02940S
Řešitel: Ráb Petr, prof., Ing., DrSc.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2014
Doba řešení do: 2016
Spoluříjemce: JčU, Č. Budějovice

 

13-12291S Retence specifických mRNA v jádře savčího oocytu 2013-2017
Název: Retence specifických mRNA v jádře savčího oocytu
Číslo: 13-12291S
Řešitel: Susor Andrej, Ph.D.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2013
Doba řešení do: 2017

 

XXX Ruminomics 2012-2015
Název: Ruminomics
Číslo: XXX
Řešitel: Kopečný Jan, Ing., DrSc.
Poskytovatel: Ostatní
Doba řešení od: 2012
Doba řešení do: 2015

 

M200451201 Řešení aktuálních otázek ve výzkumu odontogeneze a osteogeneze s využitím mezinárodní spolupráce 2012-2015
Název: Řešení aktuálních otázek ve výzkumu odontogeneze a osteogeneze s využitím mezinárodní spolupráce
Číslo: M200451201
Řešitel: Matalová Eva, prof., RNDr., PhD.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2012
Doba řešení do: 2015

 

LH12057 Signální dráhy synchronizující rozpad jaderné membrány, kondenzaci chromatinu a výstavbu dělícího vřeténka v meióze savčích oocytů 2012-2015
Název: Signální dráhy synchronizující rozpad jaderné membrány, kondenzaci chromatinu a výstavbu dělícího vřeténka v meióze savčích oocytů
Číslo: LH12057
Řešitel: Šolc Petr, RNDr.,Ph.D.
Poskytovatel: PROJEKTY MŠMT
Doba řešení od: 2012
Doba řešení do: 2015

 

16-12431S Struktura a synergie fibrolytických enzymů v bachoru 2016-2018
Název: Struktura a synergie fibrolytických enzymů v bachoru
Číslo: 16-12431S
Řešitel: Kopečný Jan, Ing.,DrSc.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2016
Doba řešení do: 2018

 

13-12580S Studium mechanismů umožňujících koexistenci sexuálních a klonálních populací na modelu evropských sekavců 2013-2017
Název: Studium mechanismů umožňujících koexistenci sexuálních a klonálních populací na modelu evropských sekavců
Číslo: 13-12580S
Řešitel: Janko Karel, Mgr., PhD.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2013
Doba řešení do: 2017

 

14-29273P Studium vývojových procesů podílejících se na determinaci počtu náhradních generací zubů. 2014-2016
Název: Studium vývojových procesů podílejících se na determinaci počtu náhradních generací zubů.
Číslo: 14-29273P
Řešitel: Štembírek Jan, MUDr., Ph.D.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2014
Doba řešení do: 2016

 

15-22765S Úloha regulačních faktorů působících na 3’ konci mRNA pro správný průběh meiotického zrání savčích oocytů. 2015-2017
Název: Úloha regulačních faktorů působících na 3’ konci mRNA pro správný průběh meiotického zrání savčích oocytů.
Číslo: 15-22765S
Řešitel: Kubelka Michal, Ing., CSc.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2015
Doba řešení do: 2017

 

13-24730P Úloha Skp-1cullin1-F-box komplexu v ubiquitinylaci a degradaci proteinů během preimplantačního vývoje skotu 2013-2015
Název: Úloha Skp-1cullin1-F-box komplexu v ubiquitinylaci a degradaci proteinů během preimplantačního vývoje skotu
Číslo: 13-24730P
Řešitel: Toralová Tereza, Mgr., Ph.D.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2013
Doba řešení do: 2015

 

P502/12/2201 Změna regulačních mechanismů buněčného dělení při přechodu z meiózy do mitózy. 2012-2016
Název: Změna regulačních mechanismů buněčného dělení při přechodu z meiózy do mitózy.
Číslo: P502/12/2201
Řešitel: Kubelka Michal, Ing., CSc.
Poskytovatel: PROJEKTY GA ČR
Doba řešení od: 2012
Doba řešení do: 2016
Příjemce: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Spoluříjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.