Veřejná sbírka na podporu rodiny doc. RNDr. Petra Šolce, Ph.D.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Náš ústav postihla smutná událost – nečekané tragické úmrtí vedoucího Laboratoře integrity DNA a vynikajícího vědce, doc. RNDr. Petra Šolce, Ph.D.

Ústav se proto rozhodl vyhlásit veřejnou sbírku na pomoc jeho osiřelé rodině.

 

Pro tento účel byl zřízen transparentní účet u Komerční banky,

číslo bankovního účtu 5588720/0100.

Za vaše příspěvky vám předem děkujeme. Sbírka bude otevřena do 31. 12. 2021.

 

Příslušné dokumenty a další informace související s touto sbírkou jsou uvedeny zde v příloze.

 

Michal Kubelka, ředitel ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

 

Dokumenty