Workshop: Stanovení mikrobiální diverzity v programu Qiime

Workshop: Stanovení mikrobiální diverzity v programu Qiime

15. 11. 2018

Laboratoř anaerobní mikrobiologie uspořádala v rámci strategie AV21 praktický workshop zaměřený na stanovení mikrobiální diverzity analýzou NGS dat v programu QIIME. Workshop navazoval na dopolední teoretickou část zaměřenou na „Gut-brain-axis, vliv mikrobioty na duševním zdraví". Pro účastníky byla připravena ukázková amplikonová data z našeho sekvenátoru, jejichž analýzu si pod odborným dohledem mohli vyzkoušet.