Příměstský tábor „Jak se dělá věda“ v Liběchově

Příměstský tábor „Jak se dělá věda“ v Liběchově

30. 08. 2021

Ve dnech 23. – 27. 8. 2021 probíhal v areálu ÚŽFG v Liběchově ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Mělníku příměstský tábor s názvem Jak se dělá věda.

Vždy dopoledne si děti poslechly prezentaci na různá témata týkající živočichů, které u nás mohou běžně potkat, ať už se jednalo o obojživelníky, ryby, ptáky nebo drobné hlodavce. V souvislosti s tím si zahrály různé hry a soutěže, jako jsou třeba poznávačky hlasů žab a ptáků, simulace překážek tažných ptáků při letu do teplých krajin nebo rozdělení živočichů do sladké a slané vody.

Následovala teoretická část jednoho ze 4 témat, díky kterým si mohly zkusit odhalit pachatele pomocí DNA, dozvěděly se, jak pomáhají miniprasátka v biomedicíně, jak se zkoumají chromozomy a jak se navzájem poznají myši.

Po obědě nastala většinou nejzajímavější část dne, kdy si děti mohly v praxi vyzkoušet některé pokusy, mohly manipulovat s drobnými laboratorními přístroji a samy si vyhodnocovat výsledky.

Tábor proběhl v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění strategického řízení na ÚŽFG v oblasti lidských zdrojů ve VaV reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650.

001

001

002

002

003

003

004

004

005

005

006

006

007

007

008

008

009

009

010

010

011

011

012

012

013

013

014

014

015

015

016

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030