Aktuality

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
07. 06. 2021

V úterý 1. 6. 2021 se v rekreačním areálu ve Lhotce u Mělníka uskutečnila exkurze Reprodukční strategie obratlovců pro ZŠ Jungmannovy sady Mělník, která byla realizována v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650. U dětí i pedagogů se exkurze setkala s velkým úspěchem, lektorkou byla RNDR. Barbora Vošlajerová, Ph.D. z Laboratoře evoluční genetiky savců.

 

28. 05. 2021

V srpnu budeme společně s Masarykovou univerzitou v Brně pořádat již 4. Cilia Meeting.

27. 05. 2021

Miniprasata z našeho Centra PIGMOD byla použita v preklinických testech nové terapie Huntingtonovy choroby, závažného lidského onemocnění postihujícího mozek. Nadějné výsledky otevřely cestu terapie do fáze klinických testů, a posouvají tak reálné možnosti léčení onemocnění blíž k pacientům v Evropě.

14. 05. 2021

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR se dne 3. 5. 2021 zařadil mezi špičkové vědecké instituce, kterým se podařilo získat ocenění Evropské komise HR Excellence in Research Award, a je tak teprve šestým pracovištěm Akademie věd, který toto prestižní mezinárodně uznávané ocenění v oblasti lidských zdrojů získal.

06. 05. 2021

Každý rok se v Česku narodí přibližně deset dětí s achondroplázií, nejčastější formou genetické poruchy růstu u lidí. Vědci z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny-ICRC popsali nový přístup k léčbě tohoto onemocnění. Studii uveřejnil prestižní časopis Science Translational Medicine.

 

27. 04. 2021

K úspěšné reprodukci je většinou potřeba samců i samiček. Tým vědců z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Ostravské univerzity však objevil, že veškeří skokani zelení v povodí řeky Odry jsou jen samci. Takové populace nejsou u jiných čtyřnohých obratlovců známy nikde jinde na světě. Vajíčka „kradou“ u skokanů skřehotavých. Na přelomu dubna a května ožívají stojaté vody žabími chóry a tento zajímavý proces rozmnožování tak bude po roce opět možné pozorovat.

09. 02. 2021

Při léčbě komplikací Crohnovy choroby, vážné nemoci trávicího traktu, můžou pomoci miniprasata. V Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR se podařilo vytvořit model s podobnými komplikacemi, jakými trpí pacienti s Crohnovou chorobou. Zvířata tak mohou posloužit k vývoji a testování nových léčebných postupů.

08. 01. 2021

V září pořádáme The 2nd Conference of the Visegrad Group Society for Developmental Biology!

04. 11. 2020

Identifikovali jsme GRK2 jako klíčový regulátor vývoje kostí.

04. 09. 2020

Na https://www.festival-vedy.cz/online/ máte možnost zhlédnout video s názvem Zvířata jako klíč k pochopení světa kolem nás, ve kterém představujeme jednotlivé zvířecí modely.

07. 08. 2020

Studenti z naší Laboratoře molekulární morfologie pořádali embryologický workshop pro středoškoláky.

07. 08. 2020

Dagmar Schierová z Laboratoře anaerobní mikrobiologie poskytla rozhovor pro časopis Hrot na téma mikrobiomu.