Pro veřejnost

23. 11. 2021
Přečtěte si o novinkách v našem ústavu, které pravidelně vychází v místním Liběchovském zpravodaji:
29. 10. 2021
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR organizuje mezinárodní workshop o výzkumu dvou závažných, dosud neléčitelných lidských onemocnění zraku.
05. 10. 2021
V prvním listopadovém týdnu budou v areálu ÚŽFG v Liběhcově probíhat v rámci Týdne Akademie věd ČR Dny otevřených dveří.
14. 09. 2021
V pátek 24. 9. 2021 od 17.00 do 23.00 proběhla poprvé v areálu ústavu v Liběchově Noc vědců věnována tématu ČAS.
30. 08. 2021
Ve dnech 23. – 27. 8. 2021 probíhal v areálu ÚŽFG v Liběchově ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Mělníku příměstský tábor s názvem Jak se dělá věda.
20. 08. 2021
Vyhodnocení práce nositelů bylo odsouváno v souvislosti s pandemií Covid-19. Proto nebyla možná ani jejich obhajoba před odbornou veřejností plánovaná na dny ÚŽFG 2019 a 2020 a proto jsme přistoupili k náhradnímu řešení, kdy externí členové Rady ...
06. 08. 2021
Vědcům se podařilo identifikovat téměř 300 genů, které ovlivňují délku reprodukce u žen. U myší dokonce dokázali dobu plodnosti významně prodloužit úspěšnou manipulací s vybranými geny z této skupiny. ...
07. 06. 2021
V úterý 1. 6. 2021 se v rekreačním areálu ve Lhotce u Mělníka uskutečnila exkurze Reprodukční strategie obratlovců pro ZŠ Jungmannovy sady Mělník, která byla realizována v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650. ...