Pro veřejnost

14. 09. 2021
V pátek 24. 9. 2021 od 17.00 do 23.00 bude probíhat v areálu ústavu v Liběchově program v rámci celorepublikové akce Noc vědců. ...
30. 08. 2021
Ve dnech 23. – 27. 8. 2021 probíhal v areálu ÚŽFG v Liběchově ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Mělníku příměstský tábor s názvem Jak se dělá věda.
20. 08. 2021
Vyhodnocení práce nositelů bylo odsouváno v souvislosti s pandemií Covid-19. Proto nebyla možná ani jejich obhajoba před odbornou veřejností plánovaná na dny ÚŽFG 2019 a 2020 a proto jsme přistoupili k náhradnímu řešení, kdy externí členové Rady ...
06. 08. 2021
Vědcům se podařilo identifikovat téměř 300 genů, které ovlivňují délku reprodukce u žen. U myší dokonce dokázali dobu plodnosti významně prodloužit úspěšnou manipulací s vybranými geny z této skupiny. ...
07. 06. 2021
V úterý 1. 6. 2021 se v rekreačním areálu ve Lhotce u Mělníka uskutečnila exkurze Reprodukční strategie obratlovců pro ZŠ Jungmannovy sady Mělník, která byla realizována v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650. ...
28. 05. 2021
V srpnu budeme společně s Masarykovou univerzitou v Brně pořádat již 4. Cilia Meeting.
27. 05. 2021
Miniprasata z našeho Centra PIGMOD byla použita v preklinických testech nové terapie Huntingtonovy choroby, závažného lidského onemocnění postihujícího mozek. ...
14. 05. 2021
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR se dne 3. 5. 2021 zařadil mezi špičkové vědecké instituce, kterým se podařilo získat ocenění Evropské komise HR Excellence in Research Award, a je tak teprve šestým pracovištěm Akademie věd, který toto ...