Přednášky

Přednášky

Reprodukční biologie

Videopřednášky

Embryonální vývoj savců – Jiří Kaňka

Geneticky modifikované organismy – jejich příprava a použití – Jiří Kaňka

Klonování embryí savců – reprogramace přeneseného jádra – Jiří Kaňka

RNA interference v reprodukční biologii savců – Jiří Kaňka

Vznik spermie, spermatogeneze, spermiogeneze – Jiří Kaňka

Zrání a oplození oocytů in vitro – Jaroslav Kalous

Laboratoř vývojové biologie