RNDr. Hana Kovářová, CSc.

Životopis

2014-2016 vedoucí Laboratoře aplikovaných proteomových analýz
2007-2012 zástupce ředitele pro výzkum a vývoj, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v.v.i., Liběchov
2002-2013 vědecký pracovník Laboratoře biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk
1992-2002 Ústav imunologie a radiobiologie, Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, Hradec Králové
1976-1992 Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Hradci Králové
1972-1976 Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova v Praze

 

Hlavní vědecké zájmy

 • Využití proteomiky ke studiu biochemických mechanismů, které jsou základem:

  • savčího reprodukčního systému

  • odpovědi nádorové buňky na proti-nádorové látky a nádorové resistence

  • neurální diferenciace pluripotentních buněk

 

Výzkumné projekty za posledních 5 let

2006-2009 Centrum buněčné terapie a tkáňové regenerace (MŠMT ČR)
2007-2011 Centrum nádorové proteomiky (MŠMT ČR)
2010-2012 Proteomická charakterizace míšního poškození a výběr vhodných buněk pro transplantační terapii (Czech-US Contact, MŠMT, ČR)
2011-2014 Biomedicínské modely mini prasat pro testování nových terapií spinálního poškození a neurodegeneraticních onemocnění (TAČR)
2010-2015 EXAM - Experimental Animal Models ( MSMT, EU OP VaVpI)

 

Ocenění, stipendia

2008 Cena Arnolda Beckmana za proteomiku
2007 Nejlepší poster SEPROT/EuPA Congress, Valencia, Spain
2004 Cena za nejlepší publikaci ÚŽFG AV CR za rok 2004
2001 Wellcome Trust cena pro presentaci
1994 Cena České společnosti klinické biochemie (publikace)

 

Členství ve vědeckých společnostech a edičních radách

Vědecké společnosti

od r. 1994 Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii
od r. 2005 Česká proteomická sekce
od r. 2004 Zakladatel European Proteomics Association
2002-2012 Člen řídící komise European Science Foundation programu Functional Genomics
od r. 2005 President České proteomické sekce
od r. 2004 Spoluzakladatel a člen výboru Central and Eastern European Proteomic Conference

Ediční rady

  Proteomics; Technology in Cancer Research and Treatment; Current Analytical Chemistry; International Journal of Proteomics; Proteomics Clinical Applications
  Editor speciálního čísla Proteomics:“ Stem Cell Proteomics (2011)

 

Spolupráce

 • prof. M. Marsala, Laboratory, Department of Anesthesiology, University of California, San Diego, USA

 • Dr. Bernd Wollscheid, Institute of Molecular Systems Biology (IMSB), ETH, Zürich, Switzerland

 • Jennifer Van Eyk, JHU-Bayview Proteomics Cente, Baltimore, Maryland, USA
 • prof. Karel Smetana Jr., Anatomický ústav, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 • prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr., Laboratoř charakterizace molekulární struktury, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

 

Vybrané publikace:

 • Author or co-author of publications: PubMed

 • Invited speaker