prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.

Zaměstnání a pracovní zařazení

1995-2005 Docent (Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno)
1995-dosud Vedoucí vědecký pracovník (ÚŽFG AV ČR, Brno)
1993-1994 Samostatný vědecký pracovník (ÚŽFG AV CR, Brno)
1991-1994 Odborný asistent (Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno)
1988-1992 Vědecký pracovník (ČSAV, Brno)
1984-1987 Interní vědecký aspirant (ČSAV, Brno)
1982-1984 odborný asistent (Fakulta všeobecného veterinárního lékařství, VFU Brno)

 

Hlavní vědecké zájmy

  • odontologie
  • vývojová anatomie kraniofaciální oblasti
  • vývoj nervového systému

 

Členství ve vědeckých společnostech a edičních radách

2012-dosud Člen oborové komise oborové rady Stomatologie - zubní lékařství na LF MU v Brně
2009-2012 Předseda kontrolní rady Grantové agentury ČR
2008-2012 Člen kontrolní rady Grantové agentury ČR
2008-dosud Člen oborové komise oborové rady ANATOMIE, HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE na LF MU v Brně
2006-2010 Předseda oborové komise oborové rady NORMÁLNÍ A PATOLOGICKÁ MORFOLOGIE na VFU Brno
1999-2007 Předseda oborové komise oborové rady MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE na VFU Brno
2001-2009 Člen Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR
2001-2005 Člen redakční rady Acta veterinaria
2009-dosud Člen vědecké rady 1. LF UK Praha
2008-2010 Člen vědecké rady LF MU Brno
2003-2008 Člen Management Committee COST B26
2002-dosud Česká anatomická společnost, místopředseda
1996-1999 Člen vědecké rady FVL VFU Brno
1995-2001 Člen Management Committee COST B8
1995-dosud European Association of Veterinary Anatomists
1991-dosud Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech
1987-2006 Česká zoologická společnost
1987-dosud Česká anatomická společnost
1985-dosud Česká lékařská společnost
1985-dosud Československá biologická společnost

 

Zahraniční stáže

1999, 2002, 2004 Nihon University, Japonsko, visiting professor
1992, 1993 J. W. Goethe University, SRN, fellowship

 

Vybrané publikace

2013 Stembirek. J.; Matalova, E.; Buchtova, M.; Machon, V.; Misek, I. (2013): Investigation of an autologous blood treatment strategy for temporomandibular joint hypermobility in a pig model. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 42(3): 369-375.
2011 MATALOVA, E.; JANECKOVA, E.; BUCHTOVA, M.; SMARDA, J.; MISEK, I. (2011): c-Myb expression correlated with apoptosis and proliferation in prenatal molar tooth germ development. Mechanisms of Development, 2011, vol. 126, 232-233.
  Chlastakova, I; Lungova, V; Wells, K; Tucker, AS; Radlanski, RJ; Misek, I; Matalova, E (2011): Morphogenesis and bone integration of the mouse mandibular third molar. European Journal of Oral Sciences, 119(4):265-274.
  Lungova, V; Radlanski, RJ; Tucker, AS; Renz, H; Misek, I; Matalova, E (2011): Tooth-bone morphogenesis during postnatal stages of mouse first molar development. Journal of Anatomy, 218(6): 699-716.
2010 Fleischmannova, J; Matalova, E; Sharpe, PT; Misek, I; Radlanski, RJ (2010): Formation of the Tooth-Bone Interface. Journal of Dental research, 89(2): 108-115.
2009 STEMBIREK, J.; BUCHTOVA, M.; MATALOVA, E.; KRAL, T.; MISEK, I. (2009): Development and regression of dental lamina in minipig embryos. Mechanisms of Development, 126: 92-93.
2008 Buchtova, M; Balkova, S; Matalova, E; Misek, I (2008): Development of successional teeth. Developmental Biology, 19(2): 508-518.