doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

Vzdělání

2010 Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Obor: Normální a patologická morfologie (Doc.)
Habilitační práce: Morfogeneze kraniofaciálních struktur
2004 Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Obor: Obecná biologie a imunologie (RNDr.)
Rigorózní práce: Morfogeneze rugae palatinae
1997-2003 Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Obor: Veterinární morfologie a fyziologie (Ph.D.)
Dizertační práce: Patrové struktury v průběhu ontogenetického vývoje
1992-1995 Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Obor: Fyziologie živočichů (Mgr.)
Diplomová práce: Vývoj kůže a pokožkových útvarů v prenatálním období u Microtus arvalis a Talpa europaea
1992-1995 Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Obor: Obecná biologie (Bc.)

 

Zaměstnání a pracovní zařazení

2010-dosud Docent, Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
2007-dosud Vědecký pracovník, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Akademie věd ČR
2007-2010 Odborný asistent, Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
2004-2007 Postdoktorant, Department of Oral Health Sciences, University of British Columbia, Vancouver, Kanada
2000-2004 Asistent, Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

Hlavní vědecké zájmy

  • Vývoj kraniofaciálnách struktur, odontogeneze

 

Členství ve vědeckých společnostech

2007-dosud Česká anatomická společnost
2007-dosud Society of Developmental Biology

 

Zahraniční stáže

08/2011 Department of Oral Health Sciences, University of British Columbia, Vancouver, Kanada
05/2011 Department of Craniofacial Development, King´s College London Dental Institute, London, UK
06/2009 Department of Oral Health Sciences, University of British Columbia, Vancouver, Kanada
2004-2007 Department of Oral Health Sciences, University of British Columbia, Vancouver, Kanada

 

Vybrané publikace

2011 Putnová, I., Odehnalová, S., Horák, V., Stehlík, L., Míšek, I., Lozanoff, S., Buchtová, M. (2011): Comparative morphology of normal and cleft minipigs demonstrates dual origin of incisors. Arch Oral Biol. Jul 11. [Epub ahead of print]
  Matalová, E., Buchtová, M., Tucker, A.S., Bender, T.P., Janečková, E., Lungová, V., Balková, S., Šmarda, J. (2011): Expression and characterization of c-Myb in prenatal odontogenesis. Dev Growth Differ, 53(6):793-803
  Jekl, V., Krejcirova, L., Buchtova, M., Knotek, Z. (2011): Effect of high phosphorus diet on tooth microstructure of rodent incisors. Bone, 49(3):479-84
2010 Higashihori, N., Buchtová, M., Richman, J.M. (2010): The function and regulation of TBX22 in avian frontonasal morphogenesis. Dev Dyn, 239:458-473
  Buchtová, M., Kuo, W.P., Nimmagadda, S., Benson, S., Geetha-Loganathan, P., Logan, C., Au-Yeung, T., Chiang, E., Fu, K., Richman, J.M. (2010): Whole genome microarray analysis of chicken embryo facial prominences. Dev Dyn, 239: 574-591
  Štembírek, J., Buchtová, M., Král, T., Matalová, E., Lozanoff, S., Míšek, I. (2010): Early morphogenesis of heterodont dentition in minipigs. Eur J Oral Biol, 118(6):547-58
2009 Buchtová, M., Páč, L., Knotek, Z., Tichý, F. (2009): Complex sensory corpuscles in the upper jaw of Horsfield´s Tortoise (Agrionemys horsfieldii). Acta Vet Brno, 78: 193-197
2008 Buchtová, M., Handrigan, G.H., Tucker, A.S., Lozanoff, S., Town L., Fu, K., Diewert, V.M., Wicking, C., Richman, J.M. (2008): Initiation and patterning of the snake dentition are dependent on SonicHedgehog signaling. Developmental Biology, 319: 132-145
2007 Buchtova, M., Boughner, J.C., Fu, K., Diewert, V.M., Richman, J.M.(2007): Embryonic development of Python sebae II: Craniofacial microscopic anatomy, cell proliferation and apoptosis. Zoology, 110:231-251
  Boughner, J.C., Buchtová, M., Fu, K., Diewert, V.M., Hallgrimsson, B., Richman, J.M.(2007): Embryonic development of Python sebae I: Staging criteria and macroscopic skeletal morphogenesis of the head and limbs. Zoology, 110:212-230
  Handrigan, G.R., Buchtová, M., Richman, J.M. (2007): Gene discovery in craniofacial development and disease—cashing in your chips. Clinical Genetics, 71:1-10