RNDr. Petr Šolc, Ph.D.

Datum a místo narození: 15. 1. 1981, Mělník

 

Vzdělání

1999-2005 magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, specializace vývojová biologie
diplomová práce: Úloha protein kinázy B při znovuzahájení meiózy u myši
2005-2009 doktorské studium vývojové biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 

Hlavní vědecké zájmy

  • molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu

 

Přednášková činnost

  • Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu – Př UK, semestrální přednáška

 

Ocenění a stipedia

2007 Cena za nejlepší publikaci ÚŽFG v roce 2006 (Biol Cell. 2006 Feb;98(2):111-23).

 

Zahraniční stáže

září 2010 Department of Biology, University of Pennsylvania, USA, Richard Schultz a Mike Lampson labs, krátký studijní pobyt zaměřený na FRET kinázové biosensory.
23.-28. 6. 2007 EMBO practical Course on Quantification of Target Sequences by qPCR, European Molecular Biology Laboratory Heidelberg, Německo
listopad 2007 European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, Německo, skupina Jana Ellenberga, krátký studijní pobyt

 

Vybrané publikace

2015 Solc P, Kitajima TS, Yoshida S, Brzakova A, Kaido M, Baran V, Mayer A, Samalova P, Motlik J, Ellenberg J. Multiple Requirements of PLK1 during Mouse Oocyte Maturation. PLoS One. 2015 Feb 6;10(2):e0116783.
2014 Chalupnikova K, Solc P, Sulimenko V, Sedlacek R, Svoboda P. An oocyte-specific ELAVL2 isoform is a translational repressor ablated from meiotically competent antral oocytes. Cell Cycle. 2014 Feb 11;13(7). [Epub ahead of print] PubMed PMID:24553115.
2011 Kaláb P, Solc P, Motlík J. The role of RanGTP gradient in vertebrate oocytematuration. Results Probl Cell Differ. 2011;53:235-67. Review. PubMed PMID:21630149.
2010 Solc P, Schultz RM, Motlik J.: Prophase I arrest and progression to metaphase in mouse oocytes: Comparison of resumption of meiosis and recovery from G2-arrest in somatic cells. Mol Hum Reprod. 2010 May 7. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20453035.
2009 Kalous J, Kubelka M, Solc P, Susor A, Motlík J. AKT (protein kinase B) is implicated in meiotic maturation of porcine oocytes. Reproduction. 2009 Oct;138(4):645-54. Epub 2009 Jul 24. PubMed PMID: 19633130.1
2008 Solc P, Saskova A, Baran V, Kubelka M, Schultz RM, Motlik J.: CDC25A phosphatase controls meiosis I progression in mouse oocytes. Dev Biol. 2008 May 1;317(1):260-9.PubMed PMID:18367163
  Saskova A, Solc P, Baran V, Kubelka M, Schultz RM, Motlik J.: Aurora kinase A controls meiosis I progression in mouse oocytes. Cell Cycle. 2008 Aug;7(15):2368-76. PubMed PMID: 18677115
2006 Kalous J, Solc P, Baran V, Kubelka M, Schultz RM, Motlik J.: PKB/AKT is involved in resumption of meiosis in mouse oocytes. Biol Cell. 2006 Feb;98(2):111-23. PubMed PMID: 15842198