Mgr. Vendula Bohlen Šlechtová, Ph.D.

Vzdělání

2004-2008 Doktorské studium; Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Laboratoř genetiky ryb, ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov
Téma disertační práce: “Phylogenetic relationships of loach fishes of the superfamily Cobitoidea (Teleostei: Cypriniformes) based on molecular data analyses”
2001-2004 Magisterské studium; Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Laboratoř genetiky ryb, ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov
Téma magisterské práce: „Importance of the Alps as a barrier to dispersal in cold-adapted freswater fishes: Phylogeographic history and taxonomic state of the bullhead in the Adriatic freshwater drainage with implications to bullhead diversity in Central Europe“
1998-2001 Bakalářské studium; Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Téma bakalářské práce: „Genetická struktura populací vranky obecné (Cottus gobio L.) na území České republiky: I. Alozymové mapování“
Práce prováděna v ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov

 

Zaměstnání a pracovní zařazení

2014-dosud Vědecký pracovník; Laboratoř genetiky ryb, ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov
2008-2014 Postdoktorand; Laboratoř genetiky ryb, ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov

 

Hlavní vědecké zájmy

Mou pracovní náplní je studium biodiversity a evolučních vztahů sladkovodních ryb na různých taxonomických úrovních (od populací po nadčeledi) s využitím molekulárně genetických metod. Převážně se věnuji rekonstrukci fylogenetických vztahů a studiu evolučních mechanismů, které mohly hrát roli v diversifikaci dané skupiny. Má práce zahrnuje např. vnitrodruhové či několikadruhové fylogeografické studie evropských sladkovodních ryb, kde výsledky napomáhají odhalit glaciální refugia studovaných druhů a umožňují popsat jejich kolonizační historii.

Od roku 2003 se intenzivně věnuji výzkumu diversity nadčeledi Cobitoidea (Cobitoidea jsou jednou ze dvou hlavních skupin řádu Cypriniformes, druhově nejpočetnější a nejvíce diverzifikované skupiny primárně sladkovodních ryb;.Patří sem mj. i ústřední modelový organismus LGR - Cobitis). Vzhledem k tomu, že areál výskytu různých zástupců nadčeledi Cobitoidea pokrývá prakticky celou Eurasii, můžeme je považovat za jedny z nejtypičtějších představitelů sladkovodní ichtyofauny tohoto kontinentu, a tedy i za ideální model ke studiu vlivu různých historicko-geografických událostí jako jsou vikariance či kolonizace na lokální i kontinentální úrovni. Cobitoidea slouží dále jako excelentní modelová skupina ke studiu evolučních mechanismů polyploidizace a hybridizace (a s ní spojenou unisexuální reprodukcí), protože k těmto událostem došlo v průběhu evoluce této skupiny opakovaně. Vzhledem k vysoké diversitě (cca 1100 platných druhů) a často vágně definovanými rody i čeleděmi, představují Cobitoidea výzvu také pro molekulární taxonomii. Cílem mnohaletého úsilí je poskládat dohromady informace z různých zdrojů (molekulární genetika, cytogenetika, morfologie, ekologie,….) a pokusit se o co nejpřesnější rekonstrukci evoluční historie sekavcoidních ryb.

Aktuálně se s dalšími kolegy z LGR věnujeme výzkumu vzniku a ustálení polyploidní linie v evoluci ryb čeledi Botiidae (Cobitoidea). Z důvodů komplikovanosti studovaného problému (zejména díky vysokému odhadovanému stáří polyploidizace) kolektiv laboratoře k jeho řešení využívá více metod –analýzu variability DNA (sekvenace vybraných úseků, určování variability mikrosatelitů) klasické i molekulárně cytogenetické metody či transkiptomiku.

 

Ocenění a stipedia

2013 Finalistka soutěže L’OREAL – UNESCO pro ženy ve vědě, čestné uznání za projekt „Mechanismy určující vznik a ustálení polyploidní linie živočichů v průběhu evoluce“.
2012 Cena AV ČR; člen autorského týmu
téma: „Klonální obratlovci: objev, mechanismy,biodiversita a rekonstrukce na modelu sekavcovitých ryb“
2012 Prémie Otto Wichterleho pro vynikající mladé vědecké pracovníky AV ČR
2012 Cena časopisu 21.století
2004 Nejlepší publikace ÚŽFG za rok 2004: Šlechtová, V; Bohlen, J; Freyhof, J; Persat, H; Delmastro, GB, 2004: The Alps as a barrier to dispersal in cold-adapted freshwater fishes? Phylogeographic history and taxonomic status of the bullhead in the Adriatic freshwater drainage. Mol Phyl Evol 33 (1): 225 – 239.

 

Zahraniční stáže

Říjen 2006 Museum of Natural History, London, United Kingdom
Hostitel: Dr. Ralf Britz, Dr. Lukas Rüber
Květen 2006 Raffles Museum of Biodiversity Research, National University, Singapore
Hostitel: Dr. Tan Heok Hui
Téma: Phylogeny and systematics of Asian loaches
Listopad-Prosinec 2005 Department of Biodiversity and Evolutionary Biology, National Museum of Natural Science, Madrid, Spain
Téma: Nuclear DNA analyses of European Misgurnus (in frame of European-funded Integrated Infrastructure Initiative grant called SYNTHESYS)
Hostitel: Prof. I. Doadrio
Duben 2005 Department of Biodiversity and Evolutionary Biology, National Museum of Natural Science, Madrid, Spain
Téma: Genetic insight to expansion of non-indigenous fish species and their impact to native ichthyofauna (in frame of the joint project of IAPG AS CR and CSIC)
Hostitel: Prof. I. Doadrio
Červen 2004 Institut für Evolutionsbiologie, Universität Bonn, Bonn, Germany; téma: cytogenetic evolution in the African killifish genus Chromaphyosemion; hostitel: Dr. Harald Kullmann
Květen-červen 2003 Department of Biodiversity and Evolutionary Biology, National Museum of Natural Science, Madrid, Spain; téma: Phylogeography of Cottus in the perialpine area (in frame of Biod-Iberia project of Improving Human Research Potential Program of European Community); hostitel: Prof. I. Doadrio
Září-říjen 2002 Department of Biodiversity and Evolutionary Biology, National Museum of Natural Science, Madrid, Spain
Téma: Molecular phylogeny of European freshwater fishes of the genus Cobitis
Hostitel: Prof. I. Doadrio
Prosinec 2001 Institute for Genetics, University of Cologne, Köln, Germany
Téma: Molecular analyses of the European bullhead (Cottus)
Hostitel: Prof. D. Tautz, Dr. A. Nolte

 

Vybrané publikace

2014 Geiger M.F., M. T. Monaghan, V. Almada, R. Barbieri, M. Bariche, P. Berrebi, J. Bohlen, M. Casal-Lopez, G. B. Delmastro, G. P. J. Denys, A. Dettai, I. Doadrio, E. Kalogianni, H. Kärst, M. Kottelat, M. Kovačić, M. Laporte, M. Lorenzoni, Z. Marčić, M. Özulu?, A. Perdices, S. Perea, H. Persat, S. Porcelotti, C. Puzzi, J. Robalo, R. Šanda, M. Schneider, V. Šlechtová jr., M. Stoumboudi, S. Walter, J. Freyhof 2014. Spatial Heterogeneity in the Mediterranean Biodiversity Hotspot Affects Barcoding Accuracy of its Freshwater Fishes. Molecular Ecology Resources 14: 1210-1221.
IF 2013: 5.626
2013 Bohlen, J., V. Šlechtová jr. 2013. Two new species of Schistura (Nemacheilidae) from Myanmar. Ichthyological Exploration of Freshwaters 24: 21-30.
IF 2013: 2.275
  Bohlen, J., V. Šlechtová jr. 2013. Schistura puncticeps (Cobitoidea: Nemacheilidae), a new species of loach from Myanmar. Ichthyological Exploration of Freshwaters 24:85-92.
IF 2013: 2.275
2011 Bohlen, J., Šlechtová, V. jr., Tan, HH, Britz, R, 2011: Phylogeny of the Southeast Asian freshwater fish genus Pangio (Cypriniformes, Cobitidae). MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 61 (3): 854 – 865.
doi 10.1016/j.ympev.2011.08.003.
2008 Šlechtová, V. jr., Bohlen, J., Perdices, A. , 2008: Molecular phylogeny of the freshwater fish family Cobitidae (Cypriniformes : Teleostei): Delimitation of genera, mitochondrial introgression and evolution of sexual dimorphism. MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 47 (2): 812 – 831.
doi 10.1016/j.ympev.2007.12.018.
  Šedivá, A., Janko, K., Šlechtová, V. jr., Kotlík, P., Simonovic, P., Delic, A., Vassilev, M, 2008: Around or across the Carpathians: colonization model of the Danube basin inferred from genetic diversification of stone loach (Barbatula barbatula) populations. MOLECULAR ECOLOGY 17 (5): 1277 – 1292.
doi 10.1111/j.1365-294X.2007.03656.x.
2007 Šlechtová, V. jr. , Bohlen, J., Tan, HH, 2007: Families of Cobitoidea (Teleostei: Cypriniformes) as revealed from nuclear genetic data and the position of the mysterious genera Barbucca, Psilorhynchus, Serpenticobitis and Vaillantella. MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 44 (3): 1358 – 1365.
doi 10.1016/j.ympev.2007.02.019.
2006 Šlechtová, V. jr., Bohlen, J., Freyhof, J., Ráb, P., 2006: Molecular phylogeny of the Southeast Asian freshwater fish family Botiidae (Teleostei : Cobitoldea) and the origin of polyploidy in their evolution. MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 39 (2): 529 – 541.
doi 10.1016/j.ympev.2005.09.018.
  Bohlen, J., Šlechtová, V. jr., Bogutskaya, N., Freyhof, J, 2006: Across Siberia and over Europe: Phylogenetic relationships of the freshwater fish genus Rhodeus in Europe and the phylogenetic position of Rhodeus sericeus from the River Amur. MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 40 (3): 856 – 865.
doi 10.1016/j.ympev.2006.04.020.
2004 Šlechtová, V. jr., Bohlen, J., Freyhof, J., Persat, H., Delmastro, GB., 2004: The Alps as barrier to dispersal in cold-adapted freshwater fishes? Phylogeographic history and taxonomic status of the bullhead in the Adriatic freshwater drainage. MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 33 (1): 225 – 239.
doi 10.1016/j.ympev.2004.05.005.