prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.

Vzdělání

1991-1996 Přírodovědecká fakulta Masarykovy university v Brně
Obecná biologie (státní zkouška 1993 Bc.; 1996, Mgr.)
Didaktická biologie (státní zkouška 1996)
Fyziologie živočichů a vývojová biologie (rigorózní zkouška 2000, RNDr.)
1996-2000 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Veterinární morfologie a fyziologie (státní doktorská zkouška 2000, Ph.D.)
Fyziologie a farmakologie (habilitace 2007, doc.)
Fyziologie a farmakologie (profesorské řízení 2012, prof.)

 

Zaměstnání a pracovní zařazení

 • Vědecký pracovník ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
 • Profesor VFU Brno

 

Hlavní vědecké zájmy

 • buněčná a molekulární fyziologie
 • vývojová biologie
 • morfogenetické mechanismy, zejména oblast programované buněčné smrti
 • diferenciace buněk během odontogeneze a osteogeneze

 

Vědecké stáže

2002, 2003, 2004, 2005, 2009 a další krátkodobé... King´s College London, UK
Krátkodobé návštěvy University of Strasbourg
1999 University of Vienna, Austria
1999 University of Cambridge, UK
2002 University of Texas, USA

 

Mezinárodní spolupráce – společné publikace a/nebo projekty

 • UK (London)
 • France (Strasbourg, Paris)
 • Germany (Berlin)
 • Belgium (Ghent)
 • USA (Birmingham/AL, New Haven/CT, Charlottesville/VA)

 

Pedagogické aktivity

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 • pravidelná výuka v českém a anglickém studijním programu (aktuálně Fyziologie I, Fyziologie II, Physiology I, Physiology II, Molekulární analýzy)
 • garant předmětů
 • vyučující
 • zkoušející
 • školitel
 • předseda oborové rady

Masarykova univerzita

 • člen oborových rad
 • člen komisí pro státní doktorské a rigorózní zkoušky
 • školitel
 • vyučující (P-POOL)
 • autor a spoluautor řady pedagogických publikací (knihy, skripta, interaktivní a elektronické materiály)

Speciální projekty

 • Od fyziologie k medicíně (ESF/MŠMT 2009-2012)
 • Kreativní fyziologie (ESF/MŠMT 2009-2012)

 

Popularizačně-vědecké aktivity

Moravské zemské muzeum Brno (od r. 1996)

 • popularizace vědy a výzkumu především v oblasti genetiky a molekulární a buněčné fyziologie
 • každoroční konference Mendel Forum (pro studenty i mezinárodní pro odborníky)
 • scénáře a přípravy výstav
 • populárně vědecké přednášky
 • letní školy
 • specializované tematické semináře pro studenty, pedagogy i širokou veřejnost a populárně vědeckých konferencí
 • vydávání publikací (knihy, brožury, letáky, průvodci, články pro časopis Folia Mendeliana a IL GSGM)
 • elektronické materiály
 • a další…

Projekty

 • ESF-VaVpI CZ.1.05/3.2.00/09.0180 (2011-2014): Mendelianum-Atraktivní svět genetiky (autor a garant projektu)
 • ESF- OP VK CZ.1.07/2.3.00/45.0037 (2014-2015): Mendelova interaktivní škola genetiky (autor a garant projektu)

 

Vědecké publikace

 • autor nebo spoluautor desítek vědeckých článků (full papers) a přehledových článků (reviews) s více než 500 citačními ohlasy
 • H index = 12
 • Web of Knowledge

 

Vědecké projekty

Řešitel nebo spoluřešitel desítek národních (GAČR, GAAV) i mezinárodních projektů (EMBO, Royal Society).

Vybrané projekty za posledních pět let (PI):

 • GA ČR/CSF P302/12/J059 (2012-2014): Cellular and molecular mechanisms during formation of tooth-bone complex (bilateral project with Germany) – principal investigator in the CR
 • GA ČR/CSF P502/12/1285 (2012-2014): Apoptotic and non-apoptotic functions of caspases in hard tissue formation
 • AV ČR/CAS M200451201 (2012-2015): Challenging questions in osteogenesis and odontogenesis – international research
 • IGA MinZd/Min. of Health NT 11420-6/2010 (2010-2015): Molecular diagnostics of hypodoncia and tooth autotransplantations
 • GA ČR/CSF Centrum of Excellence 14-37368G (2014-2018): Centrum of orofacial development and regeneration - principal investigator at the IAPG
 • GA ČR/CSF 16-18430S (2016-2018): Novel physiological functions of apoptotic pathway components in hard tissue cells
 • GA ČR/CSF 17-14886S (2017-2019): Molecular and cellular dynamics of tooth-bone interface in model species with acrodont, pleurodont and thecodont dentition