Mgr. Jiří Klíma, CSc.

Rok narození: 1974

 

Vzdělání

1993-1998 Magisterské studium na PřF Masarykovy univerzity v Brně.
specializace: molekulární biologie a genetika.
1998-2001 postgraduální studium v ÚŽFG AV ČR.
Téma kandidátské dizertační práce: Regulace buněčného cyklu proteolýzou.

 

Zaměstnání a pracovní zařazení

2001-dosud vědecký pracovník ÚŽFG AV ČR v. v. i.
2009-dosud externí přednášející MB151P93 Kmenové buňky, Univerzita Karlova, Praha

 

Hlavní vědecké zájmy

  • Epiteliální, mezenchymové a nervové kmenové buňky.
  • Flowcytometrická a imunohistologická detekce exprese proteinů.

 

Používané metody

  • Izolace a kultivace primárních buněčných linií. Diferenciace buněk.
  • Přímá fluorescenční mikroskopie a konfokální mikroskopie.
  • Průtoková cytometrie včetně sortování na ARIA BD.
  • Obrazová analýza dat, kvantifikace a kolokalizace signálu.